Викладацький склад циклової комісії економіки, управління та адміністрування налічує 10 штатних викладачів7 внутрішніх та 6 зовнішніх сумісників. Серед них є кандидати наук, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти.


Склад циклової комісії​


Викладач,
кандидат економічних наук,
доцент
Руденко Інна Вікторівна
Завідувач ЦК

Освіта та практичний досвід:
У 1993 році закінчила Харківський інститут громадського харчування і отримала диплом з відзнакою спеціаліста за спеціальностю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».
Протягом 1995-1997 років навчалась в аспірантурі Харківської державної академії технології та організації харчування. Достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».
Впродовж 1993-2018 років працювала у Харківському державному університеті харчування та торгівлі на посадах: асистента, старшого викладача, доцента.
З 2013 по 2016 рік виконувала обов’язки Вченого секретаря Вченої ради обліково-фінансового факультету ХДУХТ.
У 2015 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, де навчалася за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ III-IV рівнів акредитації».
У 2017 році підвищила кваліфікацію в інституті піспядипломної освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у ХДУХТ за програмою «Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті».
Науково-педагогічний стаж у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 24 роки.
У цілому підготовлено та видано наукові та навчально-методичні роботи, загальна кількість яких складає 138 одиниць, з них за останні п’ять років (2013-2018рр.) –  40 одиниць, з яких: 1 монографія; 1 колективна міжнародна монографія; 1 навчальний посібник; 13 навчально-методичних розробок, 17 тез та 10 статей (у тому числі 6 статей у збірниках, що належать до науковометричних баз, з яких 2 англійською мовою).
У 2015 році було отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на науковий твір.
У 2013-2014 навчальному році під керівництвом  Руденко І.В. була представлена конкурсна робота на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі знань «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», яка отримала диплом 1-го ступеня.


Викладач,
кандидат економічних наук,
доцент
Богоявленський Олег Володимирович

Викладач
Голованова Олена Миколаївна 
Спеціаліст II категорії.
У 2006 році закінчила «Харківський державний університет харчування та торгівлі»
У коледжі працює з 2015 року.
Комунікабельна, працелюбна, старанна,відповідальна.
Наставник групи О-1-17.

Викладач
Кривошеєва Надія Михайлівна
Спеціаліст вищої категорії
У 1988 році закінчила Харківський інститут громадського харчування та Вищу школу підприємництва.
У коледжі працює з 2014 року.
Стаж викладацької роботи понад 20 років.

Викладач,
кандидат економічних наук,
доцент
Кулинич Тетяна Володимирівна 

Виклкдач,
кандидат економічних наук,
доцент
Непран Андрій Володимирович

Освіта
У 1995 р. закінчив Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю аграрний менеджмент.

Науковий ступінь, тема дисертації
Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).
Тема дисертації: «Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств» (2008 р.).

Вчене звання
Доцент (2015 р.).

Дисципліни, які викладає
«Податкова система», «Макроекономіка», «Економіка і фінанси підприємств», «Менеджмент», «Бюджетна система», «Організація, планування, управління», «Інвестування».

Наукові інтереси
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності, взаємодія банківського та реального секторів економіки, удосконалення системи оподаткування.

Додаткова інформація
Має науково-педагогічний стаж роботи понад 10 років.
Систематично підвищує кваліфікацію:
•у 2016 р. пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі міжнародної економіки Харківського державного університету харчування та торгівлі.
Є автором більше 40 наукових та науково-методичних праць.
E-mail: nepranxtei@gmail.com


Виклкадач,
кандидат економічних наук,
доцент
Парцирна Тетяна Миколаївна

 

Викладач
Постольна Наталія Олександрівна
Спеціаліст II категорії
У 2009 році закінчила Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу “Університет банківської справи”.
У коледжі працює з 2015 року. За сумлінну працю нагороджена грамотою Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.
Ініціативна, працелюбна, відповідальна.
Наставник групи ФБ-1-17, ЕСБ-1-17.

Викладач
Прийма Олександр Олегович

Викладач, кандидат економічних наук
Радченко Ярослав Юрійович
Викладач (спеціаліст вищої категорії)
Закінчив у 1999 р. Харківський державний університет імені В.Н.Каразіна. Загальний стаж викладацької роботи понад 15 років.
Бере активну участь в наукових конференціях різного рівня. Міжнародна конференція «Стратегия качества в промышленности и образовании» («Стратегія якості у промисловості та освіті»), Варна, Болгарія, 2008, IV Міжнародна науково – практична конференція: «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні», Київ, 2008. Має декілька наукових статей. Досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу. Забезпечує високу результативність та якість своєї роботи. Працює над підвищенням свого наукового та методичного рівня.
Користується повагою всього педагогічного колективу за принциповість, вимогливість до себе та інших.
Працелюбний, ввічливий, принциповий. Користується повагою серед колег та студентів.

Викладач-методист, кандидат економічних наук, доцент
Гузенко Ганна Миколаївна
Спеціаліст вищої категорії. Закінчила Харківський державний університет ім. О.М.Горького в 1975 р., спеціальність «Політична економія», присвоєна кваліфікація  «економіст, викладач політичної  економії».Має стаж науково-педагогічної роботи майже 40 років, автор понад 150 наукових праць. У ХТЕК КНТЕУ працює з травня 2017 року на посаді методиста вищої категорії. Її великий досвід як методиста, факультетського керівника та викладача закладу вищої освіти корисний, потрібний і важливий.

Опікується молодими викладачами, започатковує нові форми роботи в школі молодого викладача «Пошук».

За багаторічну сумлінну працю в галузі освіти відзначена Почесною грамотою МОН України «Відмінник народної освіти України».


Завідувач відділення з підготовки робітничих професій
Золотоверха Вікторія Петрівна
Викладач

Посада
Завідувач відділення з підготовки робітничих професій, підвищення кваліфікації та вступу до ВНЗ України, спеціаліст І категорії.

Освіта та практичний досвід:
У 2010 році закінчила Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит». В коледжі працює з 2006 року, викладацькою діяльністю займається з 2010 року.
Наставник групи M-1-19

Викладає дисципліни:
«Фінансовий облік».

Коло наукових інтересів:
Проблемні питання фінансового обліку в Україні та шляхи їх вирішення в сучасних умовах з урахуванням кон’юнктури ринку

Підвищення кваліфікації та стажування:
Проходила стажування в Харківському державному університеті харчування та торгівлі на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту (довідка №21 від 02.12.2015р.)
Інші види діяльності:
• – завідувач відділення з підготовки робітничих професій, підвищення кваліфікації та вступу до ВНЗ України;
• – займається профорієнтаційною роботою.

Відзнаки:
У травні 2014 року – посіла І місце в номінації «Діяльність у невиробничій сфері» районного етапу міського конкурсу «Молода людина року-2014», була нагороджена Почесною грамотою Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради та кубком.
За успіхи у педагогічній праці має Почесну грамоту Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради (2015 р.), Подяку Міністерства освіти і науки України (2015 р.), Почесну грамоту Ректора КНТЕУ (2014 р.), грамоту Директора ХТЕК КНТЕУ (2015 р.)


Викладач,
кандидат економічних наук,
професор
Дмитрук Борис Пахомович

Завідувач навчально-методичної лабораторії
Кунічева Тетяна Петрівна 
Викладач, спеціаліст вищої категорії.
Випускниця радіофізичного факультету Харківського державного університету імені О.М.Горького (нині ХНУ імені В.Н.Каразіна). Працює в коледжі з моменту його заснування.
Стаж педагогічної роботи понад 20 років.
Нагороджена Почесною грамотою МОН України, у 2007 р. За сумлінну працю у справі підготовки висококваліфікованих кадрів у 2009 році отримала Почесну грамоту КНТЕУ.
Знавець своєї справи. Досвідчений педагог. Користується повагою серед колег та студентів.

Викладач-методист
Левицька Євгенія Григорівна
Спеціаліст вищої категорії

Освіта та практичний досвід:
У 1997 році закінчила з відзнакою Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет за спеціальністю «Транспортний менеджмент».
— У коледжі працює з часу його заснування. Педагогічний стаж складає 18 років. Має багаторічний досвід роботи завідувачем циклової комісії. У 2007 році брала участь у VIІІ обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри (голова циклової комісії)». З 2013 року працює на посаді методиста вищої категорії, бере активну участь в організації та проведенні наукових та методичних заходів ХТЕК КНТЕУ.
Викладає дисципліну: «Основи менеджменту»


Викладач
Мирошнік Ніна Омелянівна –

Викладач
Приходько Тетяна Миколаївна
У 2000 році закінчила Харківський інститут бізнесу і менеджменту.
У ХТЕК КНТЕУ працює з моменту його заснування.
Стаж викладацької роботи понад 15 років. За сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки нагороджена Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації.

Викладач,
кандидат економічних наук
Гулевська Світлана Федорівна – 

Викладач, кандидат фізико-математичних наук
Железнякова Еліна Юріївна
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
У 1991 році закінчила Харківський державний університет імені М.Горького (тепер Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна) за спеціальністю «Математик, викладач математики».
Стаж педагогічної роботи понад 15 років.
Енергійний, талановитий викладач. Автор навчальних посібників.
Коло наукових інтересів: теорія ймовірностей та математична статистика.

Викладач,
кандидат
педагогічних наук
Кобзєва Ірина Олександрівна
В коледжі працює з 2007 року.

Освіта та кар’єра
2001 р. – закінчила Харківський державний інститут фізичної
культури
2002 р. – закінчила магістратуру Харківської державної
академії фізичної культури
2002 – 2005 р. – аспірантура Харківської державної академії
фізичної культури
2018 р. – підвищення кваліфікації у галузі «Інформаційно-
комунікаційних технологій»
2017 р. і до сьогодні – докторантура Харківського
національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Освітня діяльність
Викладає навчальні дисципліни:
«Іінформатика і компʼютерна техніка»

Наукова діяльність
Напрям наукової діяльності –
«Філософсько-антропологічні досліждення гармонійного
розвитку людини»

Нагороди та премії
Почесна грамота Київського
національного торговельно-економічного університету,
Почесна грамота Харківського торговельно-економічного
коледжу КНТЕУ, Подяка Міністерства освіти та науки
України

Публікації та патенти
Є автором понад пʼятнадцяти робіт в
збірниках, що входять до переліку фахових видань та
представлені у міжнародних наукометричних базах даних з
гуманітарних наук.


Морковін Євген Олександрович

Провідний інженер-електронік
Морковін Євген Олександрович
Викладач, аспірант

Освіта та кар’єра
2018 р – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр з відзнакою. За спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньою програмою «Інформаційні мережі зв’язку».
2016 – посів третє місце конкурсу наукових робіт «Професіонали майбутнього 2016» від Vodafone, «Харків – місто молодіжних ініціатив».
2017 – стажування в компанії Укртелеком
2018 р – викладач ХТЕК КНТЕУ

Освітня діяльність
Викладає навчальні курси: інформаційні системи і технології в управлінні підприємством, інформаційні системи і технології в управлінні підприємством.

Наукова діяльність

Сфера наукових напрямків: Моделі і методи забезпечення QoS при управлінні дисципліною обслуговування черг у період пікового навантаження, засоби управління системами SmartHouse

Публікації та патенти

Більше 5 публікацій.

 

Морковін Олександр Олександрович

Провідний інженер-електронік
Морковін Олександр Олександрович
Викладач, аспірант

Освіта та кар’єра
2018 р – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр з відзнакою. За спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньою програмою «Інформаційні мережі зв’язку» .
2016 – посів третє місце конкурсу наукових робіт «Професіонали майбутнього 2016» від Vodafone, «Харків – місто молодіжних ініціатив».
2017 – стажування в компанії Укртелеком
2018 р – викладач ХТЕК КНТЕУ

Освітня діяльність
Викладає навчальні курси: інформаційні системи і технології в управлінні підприємством, інформаційні системи і технології в управлінні підприємством.

Наукова діяльність

Сфера наукових напрямків: Моделі і методи забезпечення QoS при управлінні дисципліною обслуговування черг у період пікового навантаження, засоби управління системами SmartHouse

Публікації та патенти

Більше 5 публікацій.

 


Викладач,
кандидат економічних наук,
доцент
Сєрова Ірина Анатоліївна –

© 17.09.2019 | ХТЕК КНТЕУ