Циклова комісія туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін   входить до складу відділення сфери обслуговування ХТЕК КНТЕУ. Основною метою діяльності циклової комісії є підготовка висококваліфікованого спеціаліста здатного до творчої професійної та соціальної діяльності, що вміє самостійно здобувати нові знання та використовувати їх в практичній діяльності.

Циклова комісія здійснює підготовку кадрів в рамках  галузі знань 24 «сфера обслуговування» за двома напрямами спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа» ступінь вищої освіти бакалавр та молодший специаліст,  242 Туризм «Туристичне обслуговування» молодший спеціаліст.

Теоретична та практична підготовка фахівців на цикловій комісії забезпечується висококваліфікованими викладачами. Значна кількість з них мають науковий ступінь кандидата чи доктора наук. Викладачі активно підвищують свою педагогічну майстерність, рівень викладання предметів, якість науково-дослідницької роботи.

Основне завдання циклової комісії — підготовка висококваліфікованих фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи, яких потребує сучасна економіка України.
Циклова комісія туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін входить до складу готельно-ресторанної справи.

Склад циклової комісії

Приходько Тетяна Миколаївна – завідувач відділення сфери обслуговування, викладач (спеціаліст вищої категорії).У 2000 році закінчила Харківський інститут бізнесу і менеджменту.

У ХТЕК КНТЕУ працює з моменту його заснування.

Стаж викладацької роботи понад 15 років. За сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки нагороджена Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації.

Огурцова Олена Петрівна — завідувач циклової комісії туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін.
Закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, отримала диплом магістра, спеціальність «Соціальний працівник», кваліфікація «Соціолог-соціальний працівник, викладач дисциплін з соціальної роботи та управління».
Викладає дисципліни «Соціологія», «Психологія», «Основи психології», «Етика ділового спілкування», «Психологія та етика ділового спілкування».
З 2017 р. навчається в аспірантурі на заочній формі в Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Працює над дисертаційним дослідженням за темою «Соціально-педагогічна підтримка сільської студентської молоді у позааудиторній діяльності».
Підвищення кваліфікації та стажування:
Проходила стажування в Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради у 2017 році – на кафедрі психології.
У 2018 р. проходила стажування у Європейських університетах «Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті.Європейський досвід та провідні технології», Словаччина-Австрія.
Інші види діяльності:
приймає участь в усіх виховних, наукових та розважальних заходах ХТЕК КНТЕУ;
займається культурно-просвітницькою діяльністю;
займається профорієнтаційною роботою.
куратор групи РО-1-17
Відзнаки:
Нагороджена почесними грамотами Директора ХТЕК КНТЕУ та Ректора КНТЕУ, а також Почесною грамотою «Молода людина року — 2018».
Торянік Ірина Петрівна – заступник завідувача циклової комісії, викладач іноземних мов (англійська, французька).
Освіта та практичний досвід:
Закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Іноземна філологія». В ХТЕК КНТЕУ працює з 2014 р.
Викладає дисципліни:
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
Коло наукових інтересів:
Бізнес англійська, сучасні технології викладання іноземної мови, використання мультимедійних технологій у навчальному процесі.
Науково-дослідна робота:
Роль іноземних мов у розвитку міжнародного туризму та міжкультурних комунікацій.
Далі….

Викладачі

Радченко Людмила Олексіївна – кандидат історичних наук, викладач (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист). Директор ХТЕК КНТЕУ з моменту його заснування.
Закінчила Харківський державний університет у 1975 році.
Стаж викладацької роботи понад 30 років.
У 2001 р. – дипломант конкурсу вищих навчальних закладів «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Декан факультету-2001».
У 2005 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, в 2007 році – нагрудним знаком «А.С.Макаренко».
У 2013 році за рішенням Інституту соціально-політичних ініціатив багаторічна плідна діяльність Людмили Олексіївни відзначена медаллю «Почесний громадянин Слобожанщини».
З нагоди Всесвітнього дня туризму у 2013 році Людмила Олексіївна Радченко нагороджена Почесною грамотою та нагрудним знаком Харківської обласної державної адміністрації.
Радченко Л.О. зробила значний особистий внесок в удосконалення наукового і методичного забезпечення навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців. Підготовлено й опубліковано понад 55 навчальних посібників та наукових статей.E-mail: kharkiv@htek.com.ua
Біленко Леоніда Мічиславівна — заступник директора з навчально-методичної роботи, викладач (спеціаліст вищої категорії).
Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування у 2000 р. та Харківський інститут бізнесу і менеджменту у 2009.
У коледжі працює з 2005 року.
У 2007 році була нагороджена Почесною грамотою МОН України.
Погорєлов Микола Миколайович – заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач (спеціаліст ІІ категорії)
У 2008 році закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
У ХТЕК КНТЕУ працює з 2008 року.
Стаж викладацької роботи понад 7 років.
У 2012 року закінчив аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за денною формою навчання.
Наукові інтереси: іноземні мови, українська мова.
E-mail: nickpogorelov86@gmail.com

 

Александрович Наталія Олексіївна — викладач, кандидат педагогічних наук.
Закінчила ХДАФК, перебувала в аспірантурі ХДПУ імені Г.С. Сковороди.
Працювала у середньому та вищому навчальному закладі викладачем «Здоров`я зберігаючі дисципліни».
За час педагогічної діяльності опублікувала понад 10 наукових праць.
Викладає дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Екологія», «Охорона праці»
У Харківському торговельно- економічному коледжі працює з 2018 р.
Є наставником групи РО-2-18
Баєва Галина Олександрівна – викладач, «спеціаліст першої категорії».
Баєва Г.О. закінчила Українську державну юридичну академію за спеціальністю «правознавство» та працює за отриманим фахом у Харківському торговельному коледжі КНТЕУ з 2009 року.
У 1998 році закінчила Харківський філіал української академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління».
З 2003 року працює начальником управління Пенсійного фонду України в Фрунзенському районі м . Харкова.
У 2011 році нагороджена Почесною грамотою виконавчого комітету Харківської міської ради.
Навчальні дисципліни: «Основи правознавства», «Правознавство» та «Організація захисту прав споживачів».
Дармостук Денис Георгійович — викладач, «спеціаліст вищої категорії», кандидат наук з державного управління.
У 1998 році закінчив Харківський Державний Університет ім. Горького за спеціальністю «Фінанси та кредит». В 2008 закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». З 2010 по 2013 рік — директор ОКУ «Харківський організаційно-методичний центр туризму». З 2014 року працював заступником директора департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації. В ХТЕК КНТЕУ працює з 2010 року.
Навчальна дисципліна: «Технологія і організація туристичного обслуговування»
Наукові інтереси: вивчення іноземних мов та туристичних подорожей.
Захоплення: футбол і баскетбол.
Доценко Валерій Анатолійович — викладач «спеціаліст першої категорії».
Освіта : закінчив Харківську державну академію фізичної культури у 2002 році. Отримав спеціальність «Викладач фізичного виховання, тренер з футболу».
Практичний досвід: працював викладачем кафедри фізичного виховання у Національному університеті цивільного захисту України, тренером ФК «Геліос-Академія»; ФК «Арсенал»,  працює в ХТЕК КНТЕУ з 2016 року.
Викладає: «Фізичне виховання», «Спортивний туризм».
Сфера наукових інтересів: Професійний та Олімпійський спорт, аспірант Харківської державної академії фізичної культури.
Підвищення кваліфікації: пройшов курси підвищення кваліфікації у Харківському  Національному університеті імені В.Н. Каразіна у  2017 році.
Інші види діяльності: очолює штаб цивільного захисту ХТЕК КНТЕУ.
Відзнаки: майстер спорту України.
Жданова Оксана Борисівна – Викладач циклової комісії туризму, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін. спеціаліст першої категорії.
Освіта та практичний досвід:
В 1999 році закінчила Харківську державну академію фізичної культури за спеціальністю «Викладач фізичного виховання та спорту». Працює в ХТЕК КНТЕУ з 2005 року.
Викладає дисципліни: «Фізичне виховання».
Коло наукових інтересів:
«Традиційні та сучасні технології викладання фізичного виховання».
Далі….
Маренич Вікторія Михайлівна – викладач, кандидат юридичних наук, (спеціаліст вищої категорії).
У 1993 р. закінчила Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність – «тележурналістика»), в 2006 р. – Національний педагогічний університет за спеціальністю «правознавство».
З 2013 по 2014 рік — директор Департаменту масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.
Працює у Харківському торговельному коледжі КНТЕУ з 2013 року.
Заслужений журналіст України, нагороджена відзнакою Харківської облради «Слобожанська слава», почесною грамотою Харківської міськради.
Наукові інтереси: соціальні комунікації, PR-технологій в управлінні.
Мартиненко Володимир Леонідович – викладач, кандидат історичних наук.
З 2001 р. по 2006 р. навчався на соціально-гуманітарному факультеті Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, за спеціальністю «соціальна педагогіка та історія». Закінчив з відзнакою.
З 2007 р. по 2011 р. перебував в аспірантурі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України».
У 2009 р. був стипендіатом Німецького історичного інституту в Москві.
У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Становище етнічних німців на території Лівобережної України в роки Другої світової війни» за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України».
З 2013 р. працюю викладачем Харківського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.
Далі….
Ніколаєнко-Ломакіна Алла Миколаївна — викладач (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист).
Закінчила Харківський інститут громадського харчування у 1987 р.
У коледжі працює з 2006 року.
Стаж викладацької роботи понад 20 років.
До виконання посадових обов’язків ставиться сумлінно.
Бере активну участь в заходах, що проводяться на цикловій комісії в коледжі та в заходах, що сприяють популяризації навчального закладу.
Наукові інтереси: «Інтерактивні методи навчання» та «Сучасні технології обслуговування в ресторанному сервісі».
Резенкіна Наталя Олександрівна – викладач «спеціаліст першої категорії».
Резенкіна Н.О. закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» та працює за отриманим фахом у Харківському торговельному коледжі КНТЕУ з 2011 року.
Навчальні дисципліни: «Основи правознавства», «Правознавство» та «Комерційне право».
Наукові інтереси: дослідження правового характеру захисту прав та свобод громадянина.
Россіхіна Галина Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент.Закінчила Національну юридичну академію ім. Я. Мудрого за спеціальністю «Правознавство», 1998 р.

Викладає дисципліни «Правознавство», «Господарське право».

У педагогічному колективі Галина Василівна користується заслуженою повагою серед колег і студентів.

Руденко Світлана Олександрівна – кандидат філософських наук, викладач (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист).
У 1975 році закінчила Харківський державний університет імені М.Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна), у 2004 р. отримала другу освіту в Інституті післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
Працювала начальником відділу освіти Дзержинської районної ради міста Харкова. Нагороджена Орденом трудової слави ІІІ ступеня, присвоєно звання Заслуженого працівника народної освіти України, обрана Академіком Національної Академії проблем людини.
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Прийняття управлінських рішень в інформаційному суспільстві», опублікувала навчальний посібник, понад 20 наукових статей, учасниця більш ніж 15 конференцій.
У ХТЕК КНТЕУ працює з 2010 року.
Стаж викладацької роботи понад 35 років.
На цикловій комісії відповідає за наукову діяльність.
Семененко Валерій Іванович — Викладач циклової комісії туризму, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук, професор.
Освіта та практичний досвід:
Закінчив Харківський інститут імені Г.С.Сковороди, у 1974 році – Харківський державний університет імені М.Горького (тепер ХНУ імені В.Н.Каразіна).». Працює в ХТЕК КНТЕУ з 2005 року.
Викладає дисципліни:
«Історія України», «Культурологія».
Коло наукових інтересів:
«Історія України, життєписи видатних особистостей, культурологія».
Науково-дослідна робота: 
Бере участь у науково-дослідній темі «Історія України з прадавніх часів до сьогодення».
Далі….
Скіндер Наталія Вадимівна – викладач ІІ категорії.
Освіта та практичний досвід: закінчила з відзнакою Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Культурологія».
В ХТЕК КНТЕУ працює з 2014 р.
Викладає дисципліни: «Культурологія», «Історія української культури», «Етика і естетика», «Професійний етикет».
Коло наукових інтересів: проблеми сучасної культури, візуальне мистецтво, соціокультурні аспекти вивчення спорту, гендерні дослідження.
Науково-дослідна робота: працює над дисертаційним дослідженням «Спорт як феномен культури: філософсько-антропологічний аналіз».
Скіндер Наталія Вадимівна є автором понад 15 публікацій, присвячених соціокультурним аспектам вивчення спорту та гендерним дослідженням.
За роки роботи у ХТЕК КНТЕУ викладачем підготовлено 30 студентських наукових робіт.
Відзнаки: нагороджена подякою та грамотою Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, Почесною грамотою Ректора КНТЕУ.
Танцюра Василь Іванович – Викладач циклової комісії туризму, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор історичних наук, професор.
Освіта та практичний досвід:
Закінчив у 1960 році – Харківський державний університет імені М.Горького (тепер ХНУ імені В.Н.Каразіна).». Працює в ХТЕК КНТЕУ з 2005 року.
Викладає дисципліни:
«Історія України».
Коло наукових інтересів:
«Політична історія України в ХХ ст.».
Науково-дослідна робота:
Бере участь у науково-дослідній темі «Суттєві протиріччя до життя українського суспільства в 60-80-ті роки XX ст., стан і положення молоді в цьому процесі».
Далі….
Триняк Майя Вікторівна — доктор філософських наук, професор кафедри філософії ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ХТЕК КНТЕУ.Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова» в 1995 г. , «Правознавство» в 2004 р.

Викладає дисципліни « Основи філософських знань», «Українська мова», «Іноземна мова».

Майя Вікторівна – член науково-методичної комісії (підкомісія «Суспільствознавчі науки» МОН України), член спеціалізованої вченої ради (за спеціальностями філософія освіти, філософська антропологія) ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, член редакційної колегії фахового видання «Вісник», серія «філософія» ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, член редколегії періодичного видання «Постметодика» Полтавського обласного інституту удосконалення вчителів, старший науковий співробітник науково-дослідного інституту Г. С. Сковороди при ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, керує науковою роботою аспірантів.

© 01.04.2020 | ХТЕК КНТЕУ