Циклова комісія управління та адміністрування входить до складу відділення економіки, управління та адміністрування ХТЕК КНТЕУ.

Викладацький склад циклової комісії управління та адміністрування налічує 4 штатних викладачі, 6 внутрішніх та 3 зовнішніх сумісників. Серед них є кандидати наук, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти.


Склад циклової комісії


Приходько Тетяна Миколаївна – завідувач відділення економіки, управління та адміністрування, викладач (спеціаліст вищої категорії).У 2000 році закінчила Харківський інститут бізнесу і менеджменту.

У ХТЕК КНТЕУ працює з моменту його заснування.

Стаж викладацької роботи понад 15 років. За сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки нагороджена Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації.


 Постольна Наталія Олександрівна — в.о. завідувача циклової комісії, викладач, спеціаліст II категорії.
У 2009 році закінчила Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу “Університет банківської справи”.
У коледжі працює з 2015 року. За сумлінну працю нагороджена грамотою Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.
Ініціативна, працелюбна, відповідальна.
Наставник групи ФБ-1-17, ЕСБ-1-17.

Голованова Олена Миколаївна – заступник завідувача циклової комісії, викладач, спеціаліст II категорії.
У 2006 році закінчила «Харківський державний університет харчування та торгівлі»
У коледжі працює з 2015 року.
Комунікабельна, працелюбна, старанна,відповідальна.
Наставник групи О-1-17.

​Викладачі


Заїка Юлія Андріївна

Кандидат экономических наук

Освіта та кар’єра
У 2009 р. закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за спеціальністю економіка підприємства.
Після закінчення університету навчалася в аспірантурі Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».
У 2017 році захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» на тему «Регулювання сфери вищої освіти на кластер них засадах» у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук
У Харківському торговельно-економічному коледжі Київського національного-торговельно економічного університеті працює з 2017 року. З грудня 2018 року обіймає посаду заступника директора з навчально-виробничої роботи. Під час роботи в Харківському торговельно-економічному коледжі Київського національного-торговельно економічного університеті викладала такі дисципліни: «Економічна теорія», «Організація та управління підприємницькою діяльністю», «Основи підприємництва», «Економіка підприємства», «Організація торгівлі», «Планування та організація діяльності підприємства».

Освітня діяльність

Здійснює підготовку студентів в рамках програм: молодший спеціаліст, бакалаврат.
У 2017 році закінчила курс «Комплексний Інтренет-маркетинг» у Першій школі Інтернет-маркетингу «I-Marketing school”.
Є наставником групи ЕСБ-1-18.

Наукова діяльність
Наукові інтереси: ринок освітніх послуг України; сутність ринкового регулювання та напрями вдосконалення процесів регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні на підставі аналізу сучасного нормативно-правового стану; особливості регулювання процесів фінансування сфери вищої освіти в Україні; основні світові моделі фінансування сфери вищої освіти з метою виявлення можливих напрямів удосконалення процесів регулювання розвитку цієї сфери в Україні; методичний підхід до обґрунтування напрямів розвитку сфери вищої освіти на підставі дослідження факторів внутрішнього і зовнішнього середовища; методичний підхід щодо формування освітнього кластера на підставі визначення пріоритетів створення освітніх кластерів у галузях національної економіки.

 


Водолаженко Олександр Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Стаж педагогічної роботи 25 років.
У 1980 році закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету імені О.М.Горького (нині ХНУ імені В.Н.Каразіна).
Ерудована людина, цікавий співрозмовник і талановитий викладач. Користується повагою серед студентів та колег.

Єршова Лілія Володимирівна — провідний інженер-електронік, викладач.Закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Економічна кібернетика» з відзнакою.

Працює в коледжі з 2017р.


Морковін Євген ОлександровичМорковін Євген Олександрович

Провідний інженер-електронік, викладач.

Освіта та кар’єра
2018 р – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр з відзнакою. За спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньою програмою «Інформаційні мережі зв’язку» .
2016 – посів третє місце конкурсу наукових робіт «Професіонали майбутнього 2016» від Vodafone, «Харків - місто молодіжних ініціатив».
2017 – стажування в компанії Укртелеком
2018 р – викладач ХТЕК КНТЕУ

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: інформаційні системи і технології в управлінні підприємством, інформаційні системи і технології в управлінні підприємством.

Наукова діяльність

Сфера наукових напрямків: Моделі і методи забезпечення QoS при управлінні дисципліною обслуговування черг у період пікового навантаження, засоби управління системами SmartHouse

Публікації та патенти

Більше 5 публікацій.

Контакти
yevhen.morkovin@nure.ua

 


Железнякова Еліна Юріївна — кандидат фізико-математичних наук, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
У 1991 році закінчила Харківський державний університет імені М.Горького (тепер Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна) за спеціальністю «Математик, викладач математики».
Стаж педагогічної роботи понад 15 років.
Енергійний, талановитий викладач. Автор навчальних посібників.
Коло наукових інтересів: теорія ймовірностей та математична статистика.

Кунічева Тетяна Петрівна — завідувач навчально-методичної лабораторії, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Випускниця радіофізичного факультету Харківського державного університету імені О.М.Горького (нині ХНУ імені В.Н.Каразіна). Працює в коледжі з моменту його заснування.
Стаж педагогічної роботи понад 20 років.
Нагороджена Почесною грамотою МОН України, у 2007 р. За сумлінну працю у справі підготовки висококваліфікованих кадрів у 2009 році отримала Почесну грамоту КНТЕУ.
Знавець своєї справи. Досвідчений педагог. Користується повагою серед колег та студентів.

Левицька Євгенія Григорівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Освіта та практичний досвід:
У 1997 році закінчила з відзнакою Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет за спеціальністю «Транспортний менеджмент».
— У коледжі працює з часу його заснування. Педагогічний стаж складає 18 років. Має багаторічний досвід роботи завідувачем циклової комісії. У 2007 році брала участь у VIІІ обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри (голова циклової комісії)». З 2013 року працює на посаді методиста вищої категорії, бере активну участь в організації та проведенні наукових та методичних заходів ХТЕК КНТЕУ.
Викладає дисципліну: «Основи менеджменту»

Руденко Інна Вікторівна – викладач, кандидат економічних наук, доцент.

Освіта та практичний досвід:
У 1993 році закінчила Харківський інститут громадського харчування і отримала диплом з відзнакою спеціаліста за спеціальностю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».
Протягом 1995-1997 років навчалась в аспірантурі Харківської державної академії технології та організації харчування. Достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».
Впродовж 1993-2018 років працювала у Харківському державному університеті харчування та торгівлі на посадах: асистента, старшого викладача, доцента.
З 2013 по 2016 рік виконувала обов’язки Вченого секретаря Вченої ради обліково-фінансового факультету ХДУХТ.
У 2015 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, де навчалася за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ III-IV рівнів акредитації».
У 2017 році підвищила кваліфікацію в інституті піспядипломної освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у ХДУХТ за програмою «Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті».
Науково-педагогічний стаж у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 24 роки.
У цілому підготовлено та видано наукові та навчально-методичні роботи, загальна кількість яких складає 138 одиниць, з них за останні п’ять років (2013-2018рр.) –  40 одиниць, з яких: 1 монографія; 1 колективна міжнародна монографія; 1 навчальний посібник; 13 навчально-методичних розробок, 17 тез та 10 статей (у тому числі 6 статей у збірниках, що належать до науковометричних баз, з яких 2 англійською мовою).
У 2015 році було отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на науковий твір.
У 2013-2014 навчальному році під керівництвом  Руденко І.В. була представлена конкурсна робота на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі знань «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», яка отримала диплом 1-го ступеня.


Чібісова Вікторія Петрівна – викладач, спеціаліст І категорії.
Закінчила Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ(2010 р.).
У коледжі працює з 2006 року.
Стаж педагогічної роботи понад 8 років
Чібісова В.П. ініціативна, старанна, має творчий підхід до викладацької діяльності, цілеспрямований педагог, відкритий до всього нового, прогресивного.
Завжди на боці інновацій та вдалих експериментів. Дбає про високий рівень викладання своїх дисциплін та якісні знання студентів.
Застосовує сучасні методи навчання, вміє зацікавити аудиторію, бере активну участь у суспільному житті коледжу.
За активну участь в навчально-методичній та виховній роботі коледжу нагороджена Почесними грамотами Київського національного торговельно-економічного університету та Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ (2013, 2014, 2015 рр.), Почесною грамотою Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради (2015р.).В 2014 році посіла І місце в районному етапі міського конкурсу Адміністрації дзержинського району «Молода людина року-2014».
Вікторія Петрівна є завідувачем відділення з підготовки робітничих професій, підвищення кваліфікації та вступу до ВНЗ України.
Сфера наукових інтересів: Проблемні питання фінансового обліку, аудиту та шляхи їх вдосконалення в сучасних умовах.

Кобзєва Ірина Олександрівна
Викладач кафедри «управління та адміністрування», кандидат
педагогічних наук. В коледжі працює з 2007 року.Освіта та кар’єра
2001 р. – закінчила Харківський державний інститут фізичної
культури
2002 р. – закінчила магістратуру Харківської державної
академії фізичної культури
2002 – 2005 р. – аспірантура Харківської державної академії
фізичної культури
2018 р. – підвищення кваліфікації у галузі «Інформаційно-
комунікаційних технологій»
2017 р. і до сьогодні – докторантура Харківського
національного педагогічного університету ім. Г.С. СковородиОсвітня діяльність
Викладає навчальні дисципліни:
«Іінформатика і компʼютерна техніка»Наукова діяльність
Напрям наукової діяльності –
«Філософсько-антропологічні досліждення гармонійного
розвитку людини»

Нагороди та премії
Почесна грамота Київського
національного торговельно-економічного університету,
Почесна грамота Харківського торговельно-економічного
коледжу КНТЕУ, Подяка Міністерства освіти та науки
України

Публікації та патенти
Є автором понад пʼятнадцяти робіт в
збірниках, що входять до переліку фахових видань та
представлені у міжнародних наукометричних базах даних з
гуманітарних наук.


Царенко Яніна Валентинівна — провідний фахівець з працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, викладач.В 2015 році закінчила Полтавську державну аграрну академію. В коледжі працює з 2016 року. За сумлінну працю нагороджена грамотою Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ!

Бере участь у житті коледжу. Комунікабельна, працьовита, цілеспрямована, відповідальна.

Є наставником групи М-1-16!


© 24.05.2019 | ХТЕК КНТЕУ