У 2018-2019 навчальному році циклова комісія харчових технологій продовжуватиме роботу над науковою темою «Впровадження сучасних креативних технологій та інтерактивних методів навчання студентів коледжу».
Педагогічний колектив циклової комісії працюватиме в 2018–2019 навчальному році над проблемами:
1. Забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня викладання дисциплін з метою якісної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
2. Впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес.
3. Забезпечення гармонійного розвитку особистих якостей майбутніх фахівців, підвищення освітньо-культурного рівня студентів.

На ЦК планується проводити роботу щодо методичного забезпечення ефективного впровадження інноваційних форм навчання та організації проведення практичної підготовки студентів. Зі студентами планується проводити заходи щодо посилення мотивації до навчання, бесіди про майбутню професію, зустрічі з фахівцями цієї галузі, диспути про відповідність якості навчання вимогам сучасного ринку.
Циклова комісія харчових технологій входить до складу відділення виробництва харчової продукції.

Склад циклової комісії:


Корницька Анастасія Олександрівна —завідувач відділення виробництва та харчових технологій, викладач (спеціаліст І категорії).Освіта та практичний досвід:

У 2008 році закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Зберігання, консервування та переробка м’яса». В коледжі працює з 2013 року.

У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації у Харківському Державному університеті харчування та торгівлі.

У 2018 році пройшла підвищення кваліфікації та має сертифікат з курсів «Критичне мислення для освітян» та «Недискримінаційний підхід у навчанні».

Викладає такі дисципліни, як: «Анатомія та фізіологія сільськогосподарських тварин», «Мікробіологія м’яса і м’ясопродуктів», «Біохімія м’яса», «Екологія».

Неодноразово готувала студентів до наукових конференцій.

Три роки була Відповідальним секретарем відбіркової комісії ХТЕК КНТЕУ.

Очолює гастрономічну дитячу кулінарну школу «Little-chef.Elite», яка працює з 2016 року.

Наставник групи ТМ-1-17.


Золотухіна Олена Олександрівна – викладач, спеціаліст вищої категорії. У 2002 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування. У коледжі працює з 2010 року.Олена Олександрівна постійно підвищує свій професійний рівень, використовує новітні технології у викладанні дисциплін: «Харчові технології», «Технологія м’яса і м’ясопродуктів», «Організація виробництва». Неодноразово брала участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з кулінарного мистецтва (Білорусь, Молдова, Хорватія, Турція).

Очолює студентську наукову роботу за напрямом «Розробка новітніх технологій ковбасних виробів з використанням екологічно-чистої сировини».

До виконання посадових обов’язків ставиться відповідально та сумлінно. Нагороджена Почесними грамотами Київського національного торговельно-економічного університету, Подякою Міністерства освіти і науки України, Подякою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Подякою від Адміністрації Шевченківського району.  Користується повагою  студентського колективу.

Наставник групи ТСБ-1-17.


Викладачі

Афанасьєва Тетяна Володимирівна — викладач (спеціаліст вищої категорії).
Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування у 1998 р.
У коледжі працює з 2005 року.
Стаж викладацької роботи понад 15 років.
До виконання посадових обов’язків ставиться сумлінно, з творчістю. Тетяна Володимирівна постійно підвищує свій професійний рівень, використовує новітні технології навчання. Неодноразово брала участь у міжнародних конкурсах з кулінарного мистецтва (Молдова, Хорватія).
Переможець конкурсу «Кращій викладач року» у ХТЕК КНТЕУ у 2009-2010  н.р. Учасниця ХІІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена», нагороджена у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».Наукові інтереси: «Інтерактивні методи навчання» та «Використання альгінату натрію при виробництві капсульних н/ф».

Балашова Оксана Валеріївна — викладач.
Закінчила Національний технічний університет  «Харківський політехнічний інститут».
Викладач хімічних наук.
Бере активну участь в організації та проведенні Міжнародних професійних конкурсів, різних виховних заходів: тематичних бесід, екскурсій, виховних годин зі студентами.
Постійний учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і доля нації», яка проводиться у Харківському національному педагогічному університету імені Г.С. Сковороди та Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, наукових співробітників, аспірантів «Інноваційно-інвестиційна стратегія  сталого розвитку України: сучасний стан та перспективи».
Має науково-методичні статті у фахових виданнях. Постійно займається підвищенням професійної майстерності.
Нагороджена грамотами ХТЕК КНТЕУ.
Куратор групи Т-1-17.

Зоря Роза Раїлівна – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Закінчила Харківський інститут громадського харчування в 1980 р.
У коледжі працює з моменту його заснування. Стаж викладацької роботи 30 років.
Має широке коло інтересів, ділиться з молодим поколінням ґрунтовними знаннями з дисциплін «Товарознавство»; «Технохімічний контроль виробництва»; «Основи проектування» та ін. Поряд з традиційними методами навчання використовує форми, що спрямовані на  використання сучасних інформаційних технологій. Досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу. На заняттях створює сприятливу психологічну атмосферу для одержання знань студентами, приділяє велику увагу індивідуальній роботі з ними. Є наставником групи Т-1-18.
У 2015 р. нагороджена Почесною грамотою Харківського міського голови. Має сертифікати учасника  Міжнародних науково-практичних конференцій. Автор понад 20 наукових публікацій, присвячених впровадженню  новітніх методик викладання навчальних дисциплін. Неодноразово нагороджена Почесними грамотами Київського національного торговельно-економічного університету, Харківського торговельно-економічного  коледжу. У 2008 році брала участь в обласному конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».   Є головою Профспілки працівників і студентів Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.
Користується повагою студентського і педагогічного колективів.

Щебенюк Світлана Василівна — викладач (спеціаліст вищої категорії), завідувач навчально-виробничої практики.
Закінчила Український заочний політехнічний інститут імені І.З.Соколова у 1989 році.
У коледжі працює з 2005 року.
Стаж викладацької роботи 10 років.

© 18.07.2019 | ХТЕК КНТЕУ