Плідна праця колективу коледжу втілилася в новий ЗБІРНИК ТЕЗ доповідей

12.04.2021
Плідна праця колективу коледжу втілилася в новий ЗБІРНИК ТЕЗ доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції “ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ТУРИСТИЧНОЇ ТА ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ” (17 березня 2021 р., м. Харків, ХТЕК КНТЕУ, Україна), за загальною редакцією Л.О. Радченко на 188 сторінках, де розміщено 39 тез і 21 доповідь.
У збірнику тез авторами розглянуто та виокремлено важливі ідеї, підходи, досвід, практичні досягнення і проблеми сьогодення, що стосуються організації роботи закладів туристичної та готельно-ресторанної індустрії в умовах пандемії.

Інші новини

  Всі

© 07.05.2021 | ХТЕК КНТЕУ