Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів)
Харківський торговельно-економічного коледж Київського національного торговельно-економічного університету

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (молодший спеціаліст)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (бакалавр)

© 23.10.2019 | ХТЕК КНТЕУ