16.01.2020 р. в рамках роботи науково-методичного семінару ХТЕК КНТЕУ викладачами-координаторами циклової комісії економіки, управління та адміністрування Кривошеєвою Н.М. та Гузенко Г.М. організовано і проведено Круглий стіл

17.01.2020

16.01.2020 р. в рамках роботи науково-методичного семінару ХТЕК КНТЕУ викладачами-координаторами циклової комісії економіки, управління та адміністрування Кривошеєвою Н.М. та Гузенко Г.М. організовано і проведено Круглий стіл за темою «До питання формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів спеціальності «Маркетинг» із запрошенням студентів-бакалаврів гр. МСБ-1-18 і МСБ-1-19.

У науковому заході брали участь досвідчені науковці ХДУХТ – членкиня НМК 05 НМР МОН України підкомісії 075 Маркетинг, завідувачка кафедри маркетингу і комерційної діяльності, д-р екон. наук, професор Савицька Н.Л., д-р екон. наук, доцент Жегус О.В., канд. екон. наук, доцент Михайлова М.В.; маркетолог торговельної мережі канцтоварів «Топольок» Жаворонкова К.; головний державний ревізор-інспектор Головного управління ДПС у Харківській обл. Гулевська С.Ф., а також викладачі коледжу.

Професор Савицька Н.Л. розкрила концептуальний зміст формування компетентностей бакалаврів маркетингу. Особливий наголос зробила на умови студентоцентрованого навчання, навчання, орієнтованого на результати і компетентнісного підходу в реалізації освітніх програм. Розкрила також формулу кваліфікації: Результати навчання ↔ Компетентності = Кваліфікації.

Жегус О.В. визначила глобальні виклики та передумови підготовки фахівців у сфері вищої освіти.
Маркетолог-практик Жаворонкова К. поділилася сучасними вимогами стейкхолдерів щодо професійних якостей підготовки бакалаврів маркетингу. Саме така модель компетентністного підходу в коледжі дозволить забезпечити формування професійних компетентностей, знань, умінь та навичок відповідно до сучасних вимог роботодавців.
Реалізація нової освітньої моделі, що спрямована на підвищення якості освіти і набуття бакалаврами маркетингу компетентностей, дозволять їм бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Круглий стіл пройшов жваво, цікаво, результативно, цьому сприяла доброзичлива, ділова атмосфера діалогу між усіма його учасниками.


Інші новини

  Всі