Акредитація освітніх програм


Заява на акредитацію освітньої програми “Готельно-ресторанна справа” за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Відомості про самооцінювання освітньої програми “Готельно-ресторанна справа” за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Заява на акредитацію освітньої програми “Маркетинг” за спеціальністю 075 “Маркетинг” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Відомості про самооцінювання освітньої програми “Маркетинг” за спеціальністю 075 “Маркетинг” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ


Експертні висновки щодо проведення акредитаційної експертизи в навчальному закладі


Освітня програма ” Бухгалтерський облік” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Освітня програма “Ресторанне обслуговування” за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Освітня програма “Ресторанні технології” за спеціальністю 181 “Харчові технології” за першим (бакалаврським) рівнем Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Освітня програма “Економіка підприємства” за спеціальністю 051 “Економіка” за першим (бакалаврським) рівнем Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців


ОПП Маркетинг бакалавр

ОПП Маркетинг молодший спеціаліст

ОПП Готельно-ресторанна справа бакалавр
ОПП Ресторанне обслуговування молодший спеціаліст
ОПП Економіка підприємства бакалавр
ОПП Економіка підприємства молодший спеціаліст
ОПП Менеджмент організацій бакалавр
ОПП Пивні та винні технології молодший спеціаліст
ОПП Ресторанні технології бакалаври
ОПП Фінанси і кредит молодший спеціаліст
ОПП Бухгалтерський облік молодший спеціаліст
ОПП Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів
і харчових концентратів молодший спеціаліст
ОПП Зберігання, консервування та переробка м’яса молодший спеціаліст
ОПП Виробництво харчової продукції молодший спеціаліст

© 09.04.2020 | ХТЕК КНТЕУ