Експертні висновки щодо проведення акредитаційної експертизи в навчальному закладі


Освітня програма ” Бухгалтерський облік” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Освітня програма “Ресторанне обслуговування” за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Освітня програма “Ресторанні технології” за спеціальністю 181 “Харчові технології” за першим (бакалаврським) рівнем Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Освітня програма “Економіка підприємства” за спеціальністю 051 “Економіка” за першим (бакалаврським) рівнем Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців


ОПП Маркетинг молодший спеціаліст

ОПП Ресторанне обслуговування молодший спеціаліст
ОПП Економіка підприємства бакалавр
ОПП Економіка підприємства молодший спеціаліст
ОПП Менеджмент організацій бакалавр
ОПП Пивні та винні технології молодший спеціаліст
ОПП Ресторанні технології бакалаври
ОПП Фінанси і кредит молодший спеціаліст
ОПП Бухгалтерський облік молодший спеціаліст
ОПП Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів
і харчових концентратів молодший спеціаліст
ОПП Зберігання, консервування та переробка м’яса молодший спеціаліст
ОПП Виробництво харчової продукції молодший спеціаліст

© 09.08.2022 | ХТЕФК ДТЕУ