Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший
(зі скороченим терміном навчання)
або другий курс
(з нормативним терміном навчання на вакантні місця)
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра за спорідненою спеціальністю


За денною формою навчання


За заочною формою навчання


Перелік спеціальностей для прийому на навчання


Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році фаховий молодший бакалавр
Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році бакалавр
Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра, бакалавра
Положення про Відбіркову комісію ХТЕК КНТЕУ
Перелік конкурсних предметів для вступу зі скороченим терміном навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в ХТЕК КНТЕУ на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) у 2021 році
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання

© 21.04.2021 | ХТЕК КНТЕУ