Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший
(зі скороченим терміном навчання)
або другий курс
(з нормативним терміном навчання на вакантні місця)
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра за спорідненою спеціальністю


За денною формою навчання


За заочною формою навчання


Перелік спеціальностей для прийому на навчання


Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році
Правила прийому на навчання до ХТЕК КНТЕУ в 2020 році
Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до ХТЕК КНТЕУ

Положення про Відбіркова комісію ХТЕК КНТЕУ
Розмір плати за надання освітніх послуг (прийом 2020 року)

© 20.10.2020 | ХТЕК КНТЕУ