Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший
(зі скороченим терміном навчання)
або другий курс
(з нормативним терміном навчання на вакантні місця)
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю


За денною формою навчання


За заочною формою навчання


Перелік спеціальностей для прийому на навчання

© 23.10.2019 | ХТЕК КНТЕУ