СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

Право на соціальну стипендію мають здобувачі освіти, які навчаються за денною формою за державним замовленням, за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу успішності, не перебувають в академічній відпустці та належать до таких категорій осіб:

 1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення навчального закладу;
 2. Особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти);
 3. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії як постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 4. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше як три роки;
 5. Особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
 6. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками бойових дій та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 7. Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 8. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 9. Діти-інваліди та особи з інвалідністю I – III групи;
 10. Студенти із малозабезпечених сімей;
 11. Особи з інвалідністю внаслідок війни;
 12. Діти осіб з інвалідністю в наслідок війни (до закінчення дітьми навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 13. Діти загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 14. Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) Такі особи набувають право на соціальну стипендію, якщо в день звернення за її призначенням населений пункт, в якому вони проживали на момент зарахування до закладу освіти, віднесено до переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування.

 

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ:

 1. Для одержання консультативної допомоги щодо коректного написання заяви на призначення соціальної стипендії та встановлення належності оформлення документів, студенти звертаються до провідного фахівця підрозділу сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу (104 каб.).

До заяви додаються документи відповідно до соціальної категорії студента (постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045; перелік документів).

Просимо звернути увагу, що копії, які потрібні для оформлення заяви, подаються у 2-х екземплярах. Копії завіряються у за наявністю оригіналів документів.

 1. Заява про призначення соціальної стипендії із належними документами перевіряється провідним фахівцем підрозділу сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу на факт включення відповідного студента до рейтингу успішності (відсутність академічної заборгованості, незадовільного навчання) та достовірності інформації, що міститься у поданих студентом документах.
 2. Провідний фахівець підрозділу сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу передає документи Стипендіальній комісії коледжу.

Соціальна стипендія призначається починаючи з місяця звернення за її призначенням.

Студентам категорій, зазначених у пунктах 3-14, які набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором згідно письмової заяви.

У разі наявності у студента паспорта нового зразка подається копія паспорта з двох сторін та копія документу, який підтверджує місце реєстрації (довідка про реєстрацію місця проживання особи – додаток 13 до Правил) або витяг з єдиного державного демографічного реєстру.