Коледж пропонує навчання на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфикаціним рівнем «БАКАЛАВР» на спеціальностях:


Галузь знаньСпеціальності Освітня програма
05 Соціальні та поведінкові науки051 ЕкономікаЕкономіка підприємства
18 Виробництво та технології181 Харчові технологіїРесторанні технології

Коледж пропонує навчання на денній та заочній формах навчання за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» на спеціальностях:


Галузь знаньСпеціальності Освітня програма
07 Управління та адміністрування071 Облік і оподаткуванняОблік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування
073 МенеджментМенеджмент
18 Виробництво та технології181 Харчові технологіїВиробництво харчової продукції

Коледж пропонує навчання на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфикаціним рівнем «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» на спеціальностях:


Галузь знаньСпеціальності Освітня програма
05 Соціальні та поведінкові науки051 ЕкономікаЕкономіка підприємства
07 Управління та адміністрування071 Облік і оподаткуванняОблік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування
075 МаркетингМаркетинг
18 Виробництво та технології181 Харчові технологіїВиробництво харчової продукції
24 Сфера обслуговування241 Готельно-ресторанна справаРесторанне обслуговування
242 ТуризмТуристичне обслуговування

075 Маркетинг

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

181 Харчові технології

242 Туризм

241 «Готельно-ресторанна справа»


© 25.10.2021 | ХТЕК КНТЕУ