Коледж пропонує навчання на денній та заочній формах здобуття ступеня «БАКАЛАВРА» за спеціальностями:Коледж пропонує навчання на денній та заочній формах здобуття освітнього ступеня «МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА» за спеціальностями:Коледж пропонує навчання на денній та заочній формах здобуття освітньо-професійного ступеня «ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА» за спеціальностями:
© 19.05.2022 | ХТЕФК ДТЕУ