Статут Державного торговельно-економічного університету
Виписка ЄДР ДТЕУ
Ліцензія ХТЕФК ВО
Ліцензія ХТЕФК ФПО
Витяг ЄДР ДТЕУ
Витяг ЄДРПОУ ХТЕФК ДТЕУ
Довідка про включення КНТЕУ до Державного реєстру ЗВО України з додатками
Ліцензія КНТЕУ вищої освіти та додатки до неї 
Ліцензія КНТЕУ професійної освіти та додатки до неї
Довідка з ЄДРПОУ
ПОЛОЖЕННЯ про Відокремлений структурний підрозділ «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету»
Організаційна структура ХТЕФК ДТЕУ
Правила внутрішнього розпорядку в ХТЕФК ДТЕУ
Положення про врегулювання конфліктних ситуацій
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)
Правила поведінки здобувача освіти в коледжі
Колективний договір на 2023–2028 роки
Зміни до Колективного договору на 2023-2028 роки

Антикорупційні заходи


Інформація про результати моніторингів
Наказ про затвердження Антикорупційної програми ХТЕФК ДТЕУ
Наказ про склад Комісії з питань етики та академічної доброчесності
Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти ХТЕФК ДТЕУ від 28.12.2017
Наказ про введення в дію Плану роботи щодо запобігання та виявлення корупції в ХТЕФК ДТЕУ на 2021
Наказ про подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019
Наказ про затвердження Звіту про виконання Плану роботи щодо запобігання та виявлення корупції в ХТЕФК ДТЕУ на 2020
Наказ про введення в дію Плану роботи щодо запобігання та виявлення корупції в ХТЕФК ДТЕУ на 2020
Наказ про затвердження Положення про комісію з корупційних ризиків у діяльності ХТЕФК ДТЕУ
Антикорупційна програма ХТЕФК ДТЕУ
Антикорупційна програма НАЗК 2021-2022 р
Закон України Про запобігання корупції
Інформація про факти порушення Антикорупційної програми
Лист НАЗК Звітування про запобігання корупції
Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викладачами
Типове Положення про уповноважену особу
Функції, завдання уповноваженої особи

Стратегія розвитку коледжу


Стратегія розвитку ХТЕФК ДТЕУ (до 2030 року)
Концепція розвитку ХТЕФК ДТЕУ як закладу фахової передвищої освіти

Фінансова звітність


Фінансова звітність 2022
Звіти про використання коштів 2022

Кошторис


на 2022 рік (2201190)
на 2022 рік (2201420)
на 2023 рік (2201190)
на 2023 рік (2201420)

Акредитація освітніх програм


ОПП Маркетинг бакалавр
ОПП Готельно-ресторанна справа бакалавр

Відомості про освітні програми, що виконуються в закладі освіти та їхню акредитацію


Молодший спеціаліст

Бакалавр
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами


Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення


Територія обслуговування, закріплена за коледжем


Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності