Статут Київського національного торговельно-економічного університету
Свідоцтво про реєстрацію КНТЕУ в ЄДР
Витяг з ЄДР
Довідка про включення КНТЕУ до Державного реєстру ЗВО України з додатками
Ліцензія КНТЕУ вищої освіти та додатки до неї 
Ліцензія КНТЕУ професійної освіти та додатки до неї
Довідка з ЄДРПОУ
Положення про ХТЕК КНТЕУ
Організаційна структура ХТЕК КНТЕУ

Правила внутрішнього розпорядку в ХТЕК КНТЕУ

Колективний договір на 2017–2022 роки
Зміни та доповнення до колективного договору

Антикорупційні заходи


Інформація про результати моніторингів
Наказ про затвердження Антикорупційної програми ХТЕК КНТЕУ
Наказ про склад Комісії з питань етики та академічної доброчесності
Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти ХТЕК КНТЕУ від 28.12.2017
Наказ про введення в дію Плану роботи щодо запобігання та виявлення корупції в ХТЕК КНТЕУ на 2021
Наказ про подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019
Наказ про затвердження Звіту про виконання Плану роботи щодо запобігання та виявлення корупції в ХТЕК КНТЕУ на 2020
Наказ про введення в дію Плану роботи щодо запобігання та виявлення корупції в ХТЕК КНТЕУ на 2020
Наказ про затвердження Положення про комісію з корупційних ризиків у діяльності ХТЕК КНТЕУ
Антикорупційна програма ХТЕК КНТЕУ
Антикорупційна програма НАЗК 2021-2022 р
Закон України Про запобігання корупції
Інформація про факти порушення Антикорупційної програми
Лист НАЗК Звітування про запобігання корупції
Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викладачами
Типове Положення про уповноважену особу
Функції, завдання уповноваженої особи

Стратегія розвитку коледжу


Стратегія розвитку ХТЕК КНТЕУ (до 2030 року)
Концепція розвитку ХТЕК КНТЕУ як закладу фахової передвищої освіти


Акредитація освітніх програм


ОПП Маркетинг бакалавр
ОПП Готельно-ресторанна справа бакалавр

Сертифікати про акредитацію


Молодший спеціаліст

Бакалавр© 19.01.2022 | ХТЕК КНТЕУ