Практика студентів — важлива складова навчально-виховного процесу та обов’язковий компонент освітньо-професійної програми на здобуття кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Під час її проходження у студентів формуються професійні уміння та навички, розширюється світогляд, систематизуються теоретичні знання та практичний досвід.
На економічному відділенні навчаються студенти за спеціальностями: бухгалтерський облік, фінанси і кредит, економіка підприємства, комерційна діяльність. Практика студентів економічного відділення складається з трьох видів практик: навчальної, технологічної та професійної.
Мета навчальної практики, яка проводиться у комп’ютерному класі коледжу, полягає у набутті практичних вмінь та навичок, поглибленні й закріпленні теоретичних знань за допомогою MS Excel. Під час проведення практики студенти розв’язують економічні задачі, які у майбутньому необхідні для їх професійної діяльності.
Технологічна та професійна практика студентів економічного відділення коледжу проводиться на базах практики ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», ТОВ «Караван-Харків», ВАТ АБ «Грант», Харківська філія ВАТ АБ «Укргазбанк» тощо. Проходження технологічної та професійної практики на підприємствах-базах практики дозволяє студенту збирати та здійснювати аналітичне опрацювання інформації, яка необхідна для виконання звіту з практики, а також у майбутньому при виконанні курсових робіт, доповідей, рефератів, науково-дослідних робіт.
Студенти спеціальностей «Виробництва харчової продукції» «Зберігання, консервування та переробка м’яса» за період навчання в коледжі проходять навчальну, технологічну та переддипломну практику.
Коледж співпрацює з провідними сучасними підприємствами м Харкова та області, а також підприємствами, що знаходяться на Південному узбережжі Криму.
Співпраця базується на довгострокових угодах про співробітництво та організацію взаємовідносин між сторонами, а саме:

  • використання матеріально-технічної бази підприємств для професійно-практичної підготовки кадрів і стажування педагогічних працівників;
  • впровадження адресної підготовки кадрів для підприємств;
  • забезпечення високого рівня безперервної практичної підготовки,
  • створення умов для професійного розвитку і професійної самореалізації
  • студентів і випускників;
  • організація та проведення усіх видів практик для студентів, розробка тематики курсових робот спрямовані на розв’язанні реальних фінансових, організаційних, економічних та технологічних проблем підприємства;
  • спільне виконання науково-дослідних та проектних робіт;
  • надання додаткових освітніх послуг з професійної орієнтації, технологій
  • ефективного працевлаштування і психологічної підтримки з метою
  • ефективного вирішення питань зайнятості.

Традиційно на засідання екзаменаційної комісії запрошуються представники підприємств, що є базами практики. Великим попитом на регіональному ринку праці користуються випускники коледжу, які мають змогу бути працевлаштовані на провідних підприємствах галузі міста та області.

© 24.05.2019 | ХТЕК КНТЕУ