ОПП Готельно-ресторанна справа бакалавр 2020 проект

ОПП Готельно-ресторанна справа бакалавр 2019
Навчальний план

Заява на акредитацію освітньої програми “Готельно-ресторанна справа” за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Відомості про самооцінювання освітньої програми “Готельно-ресторанна справа” за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Звіт ЕГ 241 Готельно-ресторанна справа