Науково-методичний відділ підготував Звіт про підсумки діяльності ХТЕК КНТЕУ у 2019/20 н.р.

25.05.2020

Науково-методичний відділ підготував Звіт про підсумки діяльності ХТЕК КНТЕУ у 2019/20 н.р., в якому проведений аналіз результатів роботи коледжу в цьому навчальному році, відбиті позитивні тенденції, виявлені невикористані можливості, сформульовані завдання, які потребують вирішення у наступному навчальному році відповідно до Стратегії розвитку КНТЕУ та ХТЕК КНТЕУ на період до 2030 року та планів діяльності, зосереджена увага на подальшому запровадженні у діяльність коледжу положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», забезпеченні якості освітньої діяльності та постійному її удосконаленні.
Розкрито хід підбиття підсумків дистанційного навчання здобувачів освіти у період карантину.
Буде кожному цікаво побачити себе в підсумках плідної праці всього колективу коледжу!
Посилання


Інші новини

  Всі