Коледж створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами
таким чином, щоб вона мала можливість повноцінно соціалізуватися та результативно навчатися. Зокрема, в
навчальному корпусі для потреб потенційних здобувачів освіти з особливими освітніми пристосовано
спеціальний вхід. Задля персоніфікованого освітнього простору потенційних здобувачів освіти із особливими
освітніми потребами впроваджено Систему дистанційного навчання, яку реалізовано на
платформі Moodle 4.0.