Огурцова Олена Петрівна

Олена Петрівна Огурцова

Відповідальний секретар Відбіркової комісії
КАБ.304
тел. 063 378 68 02

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ХАРКІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
на 2019-2020 навчальний рік

 

Прийом абітурієнтів до коледжу на 2019/2020 навчальний рік на освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст здійснюється за результатами вступних випробувань:

-для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 (крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов) та 2019 років,

-для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі фахових вступних випробувань;

Прийом абітурієнтів до коледжу на 2019/2020 навчальний рік на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр здійснюється за результатами вступних випробувань:

– для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019,2018  та 2017 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов;

– для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління та адміністрування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахового випробування відповідно  до Правил прийому. У 2019 році приймаються сертифікати ЗНО з української мови і літератури 2017, 2018 та 2019 років;

– для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 181 “Харчові технології”, 241 “Готельно-ресторанна справа” на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі іспиту з фаху (тестування) та з української мови (диктант).

Вже протягом багатьох років коледж випускає молодших спеціалістів за спеціальностями «Економіка», «Маркетинг», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування»,  «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології».

ХТЕК КНТЕУ єдиний коледж в Україні, який випускає бакалаврів з чоторьох спеціальностей «Економіка», «Маркетинг», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології».

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за обраними спеціальностями у Київському національному торговельно-економічному університеті та інших ВНЗ України.

Студенти коледжу мають можливість здобути освіту за кордоном та отримати диплом державного зразка: Польщі, Франції , Словаччини.

Студенти коледжу проходять практику в ресторанах та готелях Туреччини, Польщі, Франції, Швейцарії, Греції, Болгарії.

 

Шановний абітурієнт!

Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету – це найкращий заклад вищої освіти в Україні, де поєднуються високі академічні стандарти, вікові традиції та незмінна якість навчання. За тривалий час ти станеш професіоналом своєї справи, завдяки поєднанню отриманих теоретичних знань та практичних навичок.

Будь в тренді, обирай нас!!!