Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету


Молодший спеціаліст


Розмір плати для надання освітніх послуг для вступників 2019 (молодший спеціаліст).doc


Бакалавр

Бакалавр на основі освітньо-кваліфікованого рівня молодшого спеціаліста


Розмір плати для надання освітніх послуг для вступників 2019 (бакалавр)