Ректор ДТЕУ


доктор економічних наук
професор

Мазаракі Анатолій Антонович

Дійсний член Національної академії педагогічних наук України
Заслужений діяч науки і техніки України
Член Атестаційної колегії МОН України
Голова НМК з менеджменту і адміністрування та НМК зі сфери обслуговування
Голова громадської ради з питань вищої освіти МОН України


Керівництво ХТЕФК ДТЕУ


Кандидат економічних наук
доцент

Гурова Капіталіна Дмитрівна

Директор Відокремленого структурного підрозділу “Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету”

Народилася 18 вересня 1940 р. в м. Бузулук Оренбурзької області. Одержала дві вищі освіти: Куйбишевський педагогічний інститут, за спеціальністю «Математика та креслення», 1962 р.; Харківський інститут громадського харчування, за спеціальністю «Організація і планування зовнішньоекономічних зв’язків», 1992 р.

Трудову діяльність розпочала у 1962 році вчителем фізики і математики вечірньої середньої школи №28 станції Сари-Озек Казахської залізниці.

У м. Харкові працює з 1963 р. Займала посади вчителя математики, заступника директора, директора в середніх школах Дзержинського району. З 1980-1985 р. – заступник голови виконкому, з 1985 р. по 1988 р. – голова виконкому Дзержинського району.

З 1990 року Гурова К.Д. — директор Харківського технікуму громадського харчування, а з 1992 р. – директор Харківського технікуму торгівлі та громадського харчування (у зв’язку з реорганізацією технікумів). З 1994 р. – директор Харківського бізнес-коледжу, створеного на базі технікуму.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію, у 2002 році їй присвоєно вчене звання «доцент».

Наказом Міністерства освіти і науки України №33 від 21.01.2005 на базі Харківського бізнес-коледжу створено Харківський торговельно-економічний інститут у складі Київського національного торговельно-економічного університету, директором якого призначена Гурова К.Д.

Протягом усієї своєї діяльності Гурова К.Д. постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, опублікувала близько 100 наукових та науково-методичних робіт. У 2000 році опублікувала монографію “Экономическая реформа (некоторые аспекты реализации)”. В останні роки вийшли з друку навчально-методичні посібники “Эконометрия” (авторы: Гурова К.Д., Сивый В.Б.); “Экономическая теория” (авторы: Гурова К.Д., Пронкина Л.И.); «Экономический риск и методы его измерения» (авторы: Гурова К.Д., Сивый В.Б. та ін.).

Має державні та відомчі нагороди: значок «Відмінник народної освіти УРСР», значок «Отличник народного образования СССР», звання «Заслужений працівник народної освіти України», значок «Відмінник освіти України», медаль «Ветеран праці», нагрудний знак Софії-Русової, Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації, відзнака Виконкому Харківської міської Ради «За старанність».

Ім’я Гурової К.Д. занесено в книгу “Харьков и Харьковщина на рубеже столетий (500 знаменитых харьковчан)”.


Заступники директора:Кандидат економічних наук
доцент

Катаєв Андрій Володимирович

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Харківський державний університет харчування і торгівлі, спеціальність «Технології харчування» (2013)
Харківській інститут бізнесу і менеджменту, спеціальність «Облік і аудит» (1998)
Харківський державний університет, спеціальність «Соціальне та економічне планування» (1998)

Кандидат економічних наук
Доцент


Кандидат наук з державного управління
доцент

Савченко Ілля Григорович

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Харківський державний медичний університет з «відзнакою», спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація «Лікар» (1998 р.).
Українська Академія державного управління при Президентові України та University of North London, спеціальність «Державне управління», кваліфікація «магістр державного управління» (2003 р.).

Кандидат наук з державного управління, спеціальність 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»; тема: «Соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави в Україні» (2007 р.).
Доцент, доктор філософії Ph.D. з публічного управління (2014 р.)
Академік Інженерної Академії наук України

Загальний стаж роботи понад 30 років, який включає 15 років науково-педагогічного стажу та 8 років управлінської роботи за фахом. Державний службовець 9 рангу.
Савченко І. Г. є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких одноосібна монографія «Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі», є співавтором навчального посібника, рекомендованого МОНУ «Історія міжнародних відносин», підручника, затвердженого МОНУ «Управління державним бюджетом України», колективної монографії «Соціальна політика регіону».
Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена», нагороджений Почесною Грамотою Міністерства фінансів України.


© 19.05.2022 | ХТЕФК ДТЕУ