Викладацький склад циклової комісії туризму та соціально – гуманітарних дисциплін налічує 7 штатних викладачів4 внутрішніх та 6 зовнішніх сумісників. Серед них є кандидати наук, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти.


Склад циклової комісії​


Викладач
Торянік Ірина Петрівна
Завідувач ЦК.
Викладач іноземних мов (англійська, французька).

Освіта та практичний досвід:
Закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Іноземна філологія». В ХТЕК КНТЕУ працює з 2014 р.

Викладає дисципліни:
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

Коло наукових інтересів:
Бізнес англійська, сучасні технології викладання іноземної мови, використання мультимедійних технологій у навчальному процесі.

Науково-дослідна робота:
Роль іноземних мов у розвитку міжнародного туризму та міжкультурних комунікацій.


Директор,
кандидат історичних наук,
професор
Радченко Людмила Олексіївна
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Директор ХТЕК КНТЕУ з моменту його заснування.
Закінчила Харківський державний університет у 1975 році.

Стаж викладацької роботи понад 30 років.
У 2001 р. – дипломант конкурсу вищих навчальних закладів «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Декан факультету-2001».
У 2005 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, в 2007 році – нагрудним знаком «А.С.Макаренко».
У 2013 році за рішенням Інституту соціально-політичних ініціатив багаторічна плідна діяльність Людмили Олексіївни відзначена медаллю «Почесний громадянин Слобожанщини».

З нагоди Всесвітнього дня туризму у 2013 році Людмила Олексіївна Радченко нагороджена Почесною грамотою та нагрудним знаком Харківської обласної державної адміністрації.

Радченко Л.О. зробила значний особистий внесок в удосконалення наукового і методичного забезпечення навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців. Підготовлено й опубліковано понад 55 навчальних посібників та наукових статей.

E-mail: kharkiv@htek.com.ua


Викладач-методист,
кандидат
філософських наук
Руденко Світлана Олександрівна
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
У 1975 році закінчила Харківський державний університет імені М.Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна), у 2004 р. отримала другу освіту в Інституті післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
Працювала начальником відділу освіти Дзержинської районної ради міста Харкова. Нагороджена Орденом трудової слави ІІІ ступеня, присвоєно звання Заслуженого працівника народної освіти України, обрана Академіком Національної Академії проблем людини.
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Прийняття управлінських рішень в інформаційному суспільстві», опублікувала навчальний посібник, понад 20 наукових статей, учасниця більш ніж 15 конференцій.
У ХТЕК КНТЕУ працює з 2010 року.

Стаж викладацької роботи понад 35 років.
На цикловій комісії відповідає за наукову діяльність.


Викладач
Жданова Оксана Борисівна
Закінчила Харківську академію фізичної культури в 2001р.
В ХТЕК КНТЕУ працює з 2005р.

Викладає фізичне виховання

Коло наукових інтересів: інноваційні методики навчання гімнастичним вправам студентів коледжу


Викладач,
кандидат юридичних наук
Маренич Вікторія Михайлівна
Cпеціаліст вищої категорії
У 1993 р. закінчила Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність – «тележурналістика»), в 2006 р. – Національний педагогічний університет за спеціальністю «правознавство».
З 2013 по 2014 рік — директор Департаменту масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.
Працює у ХТЕК КНТЕУ з 2013 року.
Заслужений журналіст України, нагороджена відзнакою Харківської облради «Слобожанська слава», почесною грамотою Харківської міськради.

Наукові інтереси: соціальні комунікації, PR-технологій в управлінні.


Викладач
Резенкіна Наталя Олександрівна 
Спеціаліст вищої категорії
Резенкіна Н.О. закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» та з 1997 року по 2012 рік працювала в органах прокуратури Харківської області.
З 2011р. працює за отриманим фахом у Харківському торговельному коледжі КНТЕУ.

Навчальні дисципліни: «Основи правознавства», «Правознавство» та «Комерційне право».

Наукові інтереси: дослідження правового характеру захисту прав та свобод громадянина.


Викладач
Скіндер Наталія Вадимівна
Освіта та практичний досвід: закінчила з відзнакою Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Культурологія».
В ХТЕК КНТЕУ працює з 2014 р.

Викладає дисципліни: «Культурологія», «Історія української культури», «Етика і естетика», «Професійний етикет».

Коло наукових інтересів: проблеми сучасної культури, візуальне мистецтво, соціокультурні аспекти вивчення спорту, гендерні дослідження.

Науково-дослідна робота: працює над дисертаційним дослідженням «Спорт як феномен культури: філософсько-антропологічний аналіз».
Скіндер Наталія Вадимівна є автором понад 15 публікацій, присвячених соціокультурним аспектам вивчення спорту та гендерним дослідженням.
За роки роботи у ХТЕК КНТЕУ викладачем підготовлено 30 студентських наукових робіт.

Відзнаки: нагороджена подякою та грамотою Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, Почесною грамотою Ректора КНТЕУ.


Викладач-методист,
вищої категорії
Тетеріна Тетяна Анатоліївна
Закінчила ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.
В 2006 році отримала другу вищу освіту у ХДУХТ за спеціальністю “Міжнародний туризм”. Працювала начальником відділу освіти Фрунзенської ройонної ради м. Харків.
Активно займається відродженням національних українських традицій та розвитком зеленого туризму Харківської області.

Стаж викладацької роботи понад 35 років.


Викладач,
кандидат педагогічних наук,
професор
Тихонович Вікторія Миколаївна

Освіта та практичний досвід.
Закінчила фізико-математичний факультет Харківського державного педагогічного інституту і отримала кваліфікацію вчителя математики та фізики (1989).
Кандидат педагогічних наук (1994). Тема дисертації: «Організація допомоги у навчанні як засіб гуманістичного виховання школярів».
Має вчене звання професора (2014).

Стаж педагогічної діяльності – 30 років.

Викладає дисципліни: психологія, соціологія, етика ділового спілкування, етика й естетика.

Коло наукових інтересів.
Гуманізація освітнього процесу в закладах освіти України.
Історико-педагогічний аспект форм організації навчання.

Науково-дослідна робота.
Автор понад 60 наукових праць.
Підготувала 4 кандидата педагогічних наук.

Відзнаки: Почесна грамота Київської районної ради м. Харкова (2001); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2001); знак «Відмінник освіти України» (2001); Подяка Харківського міського Голови; Почесна відзнака ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2017).


Викладач
Баєва Галина Олександрівна
Cпеціаліст першої категорії
Баєва Г.О. закінчила Українську державну юридичну академію за спеціальністю «правознавство» та працює за отриманим фахом у Харківському торговельному коледжі КНТЕУ з 2009 року.
У 1998 році закінчила Харківський філіал української академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління».
З 2003 року працює начальником управління Пенсійного фонду України в Фрунзенському районі м . Харкова.
У 2011 році нагороджена Почесною грамотою виконавчого комітету Харківської міської ради.

Навчальні дисципліни: «Основи правознавства», «Правознавство» та «Організація захисту прав споживачів».


Викладач,
кандидат наук з державного управління
Дармостук Денис Георгійович — викладач, «спеціаліст вищої категорії».
У 1998 році закінчив Харківський Державний Університет ім. Горького за спеціальністю «Фінанси та кредит». В 2008 закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». З 2010 по 2013 рік — директор ОКУ «Харківський організаційно-методичний центр туризму». З 2014 року працював заступником директора департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації. В ХТЕК КНТЕУ працює з 2010 року.

Навчальна дисципліна: «Технологія і організація туристичного обслуговування»

Наукові інтереси: вивчення іноземних мов та туристичних подорожей.

Захоплення: футбол і баскетбол.


Викладач,
доктор юридичних наук
Россіхіна Галина Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент.Закінчила Національну юридичну академію ім. Я. Мудрого за спеціальністю «Правознавство», 1998 р.

Викладає дисципліни «Правознавство», «Господарське право».

У педагогічному колективі Галина Василівна користується заслуженою повагою серед колег і студентів.


Викладач,
кандидат історичних наук
Семененко Валерій Іванович — Викладач циклової комісії туризму, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук, професор.

Освіта та практичний досвід:
Закінчив Харківський інститут імені Г.С.Сковороди, у 1974 році – Харківський державний університет імені М.Горького (тепер ХНУ імені В.Н.Каразіна).». Працює в ХТЕК КНТЕУ з 2005 року.

Викладає дисципліни:
«Історія України», «Культурологія».

Коло наукових інтересів:
«Історія України, життєписи видатних особистостей, культурологія».

Науково-дослідна робота: 
Бере участь у науково-дослідній темі «Історія України з прадавніх часів до сьогодення».


Викладач,
доктор історичних наук
Танцюра Василь Іванович – Викладач циклової комісії туризму, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор історичних наук, професор.

Освіта та практичний досвід:
Закінчив у 1960 році – Харківський державний університет імені М.Горького (тепер ХНУ імені В.Н.Каразіна).». Працює в ХТЕК КНТЕУ з 2005 року.

Викладає дисципліни:
«Історія України».

Коло наукових інтересів:
«Політична історія України в ХХ ст.».

Науково-дослідна робота:
Бере участь у науково-дослідній темі «Суттєві протиріччя до життя українського суспільства в 60-80-ті роки XX ст., стан і положення молоді в цьому процесі».


Викладач,
доктор філософських наук
Триняк Майя Вікторівна — доктор філософських наук, професор кафедри філософії ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ХТЕК КНТЕУ.Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова» в 1995 г. , «Правознавство» в 2004 р.

Викладає дисципліни « Основи філософських знань», «Українська мова», «Іноземна мова».

Майя Вікторівна – член науково-методичної комісії (підкомісія «Суспільствознавчі науки» МОН України), член спеціалізованої вченої ради (за спеціальностями філософія освіти, філософська антропологія) ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, член редакційної колегії фахового видання «Вісник», серія «філософія» ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, член редколегії періодичного видання «Постметодика» Полтавського обласного інституту удосконалення вчителів, старший науковий співробітник науково-дослідного інституту Г. С. Сковороди при ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, керує науковою роботою аспірантів.


© 02.04.2020 | ХТЕК КНТЕУ