УВАГА!!! УВАГА!!! УВАГА!!! Міжнародна Інтернет-конференція ХТЕК КНТЕУ

03.04.2020

Інформаційний лист
Інформація по журналу ScienceRise

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ КНТЕУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків

 

«ОСВІТНІЙ ПРОСТІР В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»

 

 

2729 травня 2020 року

 

Харків

ХТЕК КНТЕУ


Шановні колеги!

 

Міністерство освіти і науки України,

Київський національний торговельно-економічний університет,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,

Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного

торговельно-економічного університету

Торговельно-економічний коледж (м. Київ)

Харківський державний університет харчування та торгівлі (Україна),

Мінський торговельний коледж (Білорусь),

Wyzsza Szkola Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu ( Польща)

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu (Польща)

Taste of Peace (Ізраїль),

Національний комерційний коледж при Молдовській економічній академії (м. Кишинів, Молдова),

HEC (Higher Educational Center) Faculty for International Tourism and Hospitality Management (Монтенегро, Чорногорія),

KES Colledge (Нікосія, Кіпр),

Lycee des métiers de l”hotellerie Jeam Drouant (Париж, Франція),

Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD),

Marmara Unıversıtesı Alman Dılı ve Edebıydtı (Туреччина)

Hotel Managent Academy (Pusa, India)

Міжнародний кулінарний коледж Interchef (м. Тель-Авів, Ізраїль)

Авіньонський університет (Франція, Авіньон)

проводять 27-29 травня 2020 року Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків «Освітній простір в контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети розвитку»

Мета конференції: об’єднання зусиль науковців, викладачів, аспірантів та практиків, обмін ідеями, підходами, методами, досвідом і практичними досягненнями щодо застосування інноваційних перетворень в освіті, пошуку шляхів і перспективних напрямів підвищення якості навчання, діджиталізації та модернізації вищої освіти для підготовки сучасних конкурентоспроможних фахівців готельно-ресторанного бізнесу, туризму, харчових технологій, галузей економіки, управління та адміністрування.

Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків вашого навчального закладу взяти участь у інтернет-конференції.

За результатами роботи конференції планується видання електронного збірника тез і традиційного спеціального випуску міжнародного наукового журналу «ScienceRise», що входить до наукометричних баз даних, який буде опублікований в м. Таллінн, Естонія. Публікація у журналі зараховується як зарубіжна.

Учасники отримають електронні Сертифікати!


У рамках цієї інтернет-конференції Ви матимете можливість збагатитись новими знаннями та враженнями від спілкувань з провідними науковцями України і зарубіжжя!

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ − українська, російська, англійська, французька, турецька.

Форма участі у конференції: заочна (дистанційна) – публікація тез у збірнику інтернет-конференції.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

Секція 1. Провідні тенденції модернізації та діджиталізації сучасної освіти

Секція 2. Інноваційний підхід як гарант підвищення якості вищої освіти в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір

Секція 3. Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку комунікативних здібностей здобувачів вищої освіти та забезпечення їх академічної мобільності

Секція 4. Сучасні освітянські технології мовного, філософського, психологічного розвитку особистості – запорука її високої культури і здоров’я

Секція 5. Цифрова економіка і педагогіка як інновації XXI сторіччя: виклики, можливості і перспективи

Секція 6. Креативні технології морального і патріотичного виховання молоді як основа успішного розвитку особистості

Секція 7. Кластерний підхід в освіті як організаційна форма об’єднання зусиль викладачів і студентів

Секція 8. Педагогічна майстерність викладача-технолога у підготовці студентів на міжнародні конкурси і фестивалі, психологія гостинності

Секція 9. Маркетинг і менеджмент – сучасні тренди в інноваційному освітньому просторі

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Просимо Вас не пізніше 30 квітня 2020 року надіслати на електронну адресу конференції conf@htek.com.ua комплект документів:

текст тез, оформлений згідно з наданими вимогами;

– скановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

Назви всіх надісланих файлів мають бути підписані відповідно до ПІБ учасників конференції. Наприклад, Іванов С.І. _ тези, Іванов С.І. _ квитанція.

Детальніше за телефоном: 050 98 55 142


Для участі у науково-практичній інтернет-конференції та публікації тез у електронному збірнику необхідно сплатити організаційний внесок – 150 грн. до 30 квітня 2020 р.

Платіжні реквізити для сплати за тези:

Оргвнесок перераховується на картку Приватбанку 5168 7573 2549 4526

(одержувач – Зоря Роза Раілівна). У призначенні платежу доцільно вказати прізвище та ініціали автора тез.

 

Учасники конференції мають можливість опублікувати статті у традиційному спеціальному випуску міжнародного наукового журналу «ScienceRise» (м. Таллінн, Естонія)

Детальна інформація про журнал «ScienceRise» (м. Таллінн, Естонія) – http://eu-jr.eu/sciencerise

Журнал входить до багатьох ресурсів індексування наукової періодики (є наукометричним): IndexCopernicus, CrossRef та інші –                                          http://eu-jr.eu/sciencerise/about/editorialPolicies#custom-1

Публікація у журналі також зараховується як зарубіжна.

Вартість публікації (з урахуванням знижки для авторів з України) складає 50 євро (8-12 сторінок статті). Мова публікації – англійська.

За умови подання 10 статей, вартість публікації буде складати 30 євро за одну статтю.

Просимо бажаючих авторів до 9 травня 2020 р. надіслати свої статті до редакції журналу з позначкою в темі листа «спецвипуск ХТЕК КНТЕУ» на адресу: sr7508990@gmail.com

Випуск журналу заплановано на червень 2020 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Рекомендований обсяг тез інтернет-конференції повинен становити не більше трьох сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 1,25 см; поля 2,0 см з усіх боків. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається!


 

 1. Назва тез розташовується по центру сторінки жирним шрифтом прописними буквами без абзацного відступу, крапка наприкінці заголовка не ставиться.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові автора (-ів) (не більше 3-х), науковий ступінь та/або учене звання автора (за наявності) розташовується по правому краю сторінки жирним шрифтом без абзацного відступу.

 

 1. Нижче вказується місце роботи або навчання автора (-ів) курсивом по правому краю без абзацного відступу, крапка наприкінці не ставиться.

 

 1. Для студентів також обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, його науковий ступінь та/або учене звання по правому краю без абзацного відступу, крапка наприкінці не ставиться (Науковий керівник – ).

 

 1. Рисунки та таблиці набираються шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з одинарним міжстроковим інтервалом. Рисунки, діаграми й таблиці створюються в чорно-білій гамі. Використання кольорів і заливань не допускається! Усі рисунки та таблиці повинні мати назву та бути згруповані в єдиний об’єкт. Рисунок, назва рисунку розміщуються по центру без абзацного відступу. Назва таблиці розміщується по центру.

 

 1. Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation (версії 3.0 і вище) або MathType (версії 4.0 і вище) і нумерувати в круглих дужках (2). Формули розташовуються по центру з нумерацією по правому краю.

 

 1. В тексті має бути посилання на використану літературу.

 

 1. Список літератури мусить бути оформлений згідно з чинними вимогами (ДСТУ 8302:2015), набирається шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з одинарним міжстроковим інтервалом.

 

 1. Підрядкові примітки не допускаються.

 

Тези будуть надруковані в авторській редакції

За достовірність фактів, цитат, імен, назв, зміст і орфографію надісланих тез та інших відомостей відповідальність несуть автори

Тексти, що не відповідають зазначеним вище вимогам, до збірника не включаються і не повертаються!


Запрошуємо до співпраці в імя розвитку освіти в Україні!

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Телефон / Факс +38(057)340-45-43; 340-26-51/+38(057)340-26-54

email ХТЕК КНТЕУ: kharkiv@htek.com.ua

email Конференції: conf@htek.com.ua

Відповідальні секретарі конференції

 • Гузенко Ганна Миколаївна 050-985-51-42
 • Кривошеєва Надія Михайлівна 096-109-21-98
 • Руденко Світлана Олександрівна 050-303-83-43
 • Скіндер Наталія Вадимівна 066-239-77-44

Збірник тез буде розміщено на платформі OJS ojs.htek.com.ua та проіндексовано в наукометричній базі даних Google Scholar.


Інші новини

  Всі