Викладачі та студенти відділення економіки та бізнесу плідно працюють під час карантину дистанційно за допомогою платформи Moodle

07.04.2020

Викладачі завантажують лекції та творчі завдання на самостійне опрацювання студентами, і між ними відбувається зворотній зв’язок. Дистанційне навчання проводиться також за допомогою спілкування викладачів і студентів через Viber та email. Усі ці інтерактивні форми сприяють засвоєнню навчального матеріалу і самостійному здобуттю майбутніми фахівцями коледжу професійних компетентностей.


Інші новини

  Всі