Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

10.12.2020

Інформаційний лист
Запрошення

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Харківський торговельно-економічний коледж

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

Інформаційний лист

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Зміни харчового законодавства в Україні

відповідно до вимог ЄС»

15 грудня 2020 року

Харків

ХТЕК КНТЕУ–ХДУХТ

 

Шановні науковці!

Міністерство освіти і науки України,

Київський національний торговельно-економічний університет,

Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету,

Харківський державний університет харчування та торгівлі,

KES Colledge (Нікосія, Кіпр),

Lycee des métiers de lhotellerie Jeam Drouant (Париж, Франція),

HEC (Higher Educational Center) Faculty for International Tourism and Hospitality Management (Монтенегро, Чорногорія),

Hotel Managent Academy (Pusa, India),

Taste of Peace (Ізраїль),

Міжнародний кулінарний коледж Interchef (м. Тель-Авів, Ізраїль)

 

15 грудня 2020 року

проводять

Міжнародну науково-практичну конференцію

«Зміни харчового законодавства в Україні

відповідно до вимог ЄС»

 

Форма проведення – Zoom-конференція (ідентифікатор: 324 936 2635; код доступу: vQfC7W)

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька.

За результатами роботи конференції протягом 15 днів планується видання електронного збірнику тез доповідей, який буде розміщено на сайті ХТЕК КНТЕУ https://htek.com.ua/ у розділі «Архів конференцій».

 

Напрями роботи конференції

Секція 1. Маркетингові стратегії українського ринку європейських товарів

Секція 2. Забезпечення якості та безпеки харчових продуктів за вимогами ЄС

Секція 3. Правові гарантії забезпечення якості товарів у законодавстві України та країн ЄС

 

Умови участі в конференції

Для участі в роботі конференції необхідно до 15 грудня 2020 року надіслати на електронну адресу conference_htek@htek.com.ua файли із заявкою на участь у конференції, з тезами доповіді та відскановану квитанцію про перерахування коштів за публікацію тез (назви файлів мають відповідати прізвищу автора: Кравець_заявка, Кравець_тези, Кравець_квитанція).

Вартість публікації – 50 грн. за одну сторінку.

Перерахування коштів за публікацію тез доповіді здійснюється на картку Приватбанку 5168 7573 2549 4526 (одержувач – Зоря Роза Раїлівна). У призначенні платежу необхідно вказати прізвище та ініціали автора публікації.

Детальніше щодо умов участі – за телефоном (096) 438 7810.

 

Технічні вимоги до оформлення тез

Текстовий редактор – Microsoft Word для Windows. Формат сторінки – А4. Параметри сторінки: всі поля – 2 см. Абзацний відступ – 1 см. Міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт набору – Times New Roman, розмір шрифту – 12 пт. Нумерація сторінок відсутня.

 

Обсяг тез доповіді – до 3-х сторінок.

 

Структура публікації

  1. Назва тез доповіді (великі літери, напівжирний шрифт, вирівнювання – по центру).
  2. Ініціали та прізвище автора (напівжирний шрифт, вирівнювання – по центру)
  3. Науковий ступінь, вчене звання, посада; повна назва організації, місця роботи/навчання автора; для студентів – прізвище та ініціали наукового керівника (вирівнювання – по центру).
  4. Порожній рядок.
  5. Основний текст.
  6. Порожній рядок.
  7. Список використаних джерел, оформлений відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Дякуємо за співробітництво!


Інші новини

  Всі