Збірник тез розміщено на платформі OJS

13.06.2021
Редакційна колегія VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕЛІТИ КРАЇНИ: НОВІ ІДЕЇ, НОВІ МОЖЛИВОСТІ», рада повідомити вам, що наш збірник тез розміщено на платформі OJS https://ojs.htek.com.ua/index.php/htek/issue/view/10
та протягом 2-х тижнів буде проіндексовано в наукометричній базі даних Google Scholar.

Інші новини

  Всі