Положення


Положення про сертифікатні програми ХТЕК КНТЕУ
Положення про індивідуальний навчальний план студента ХТЕК КНТЕУ
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ХТЕК КНТЕУ

Положення про проведення практики студентів ХТЕК КНТЕУ
Положення про порядок організації та проведення наукових заходів у ХТЕК КНТЕУ
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ХТЕК КНТЕУ
Положення про визнання іноземних документів про освіту в ХТЕК КНТЕУ
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань ХТЕК КНТЕУ
Положення про внутрішню систему якості освіти в ХТЕК КНТЕУ
Положення про оцінювання результатів навчання у ХТЕК КНТЕУ
Положення про рейтинг викладачів ХТЕК КНТЕУ

Положення про рейтинг студентів у ХТЕК КНТЕУ

Положення про соціальну стипендію ХТЕК КНТЕУ

Правила призначення академічних стипендій у ХТЕК КНТЕУ

Положення про атестацію та екзаменаційну комісію в ХТЕК КНТЕУ

Положення про відкриті заняття науково-педагогічних працівників у ХТЕК КНТЕУ

Положення про організацію освітнього процесу в ХТЕК КНТЕУ

Положення про самостійну роботу студентів ХТЕК КНТЕУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в ХТЕК КНТЕУ

Положення про академічну доброчесність ХТЕК КНТЕУ

Положення про політику і процедуру вирішення конфліктних ситуацій у ХТЕК КНТЕУ

Положення про раду студентського самоврядування ХТЕК КНТЕУ

Положення про курсову роботу ХТЕК КНТЕУ

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм у ХТЕК КНТЕУ

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників ХТЕК КНТЕУ

Положення про студентський науковий гурток у ХТЕК КНТЕУ

Положення про дисципліни за вибором ХТЕК КНТЕУ

Типове положення про циклову комісію ХТЕК КНТЕУ

Методичні рекомендації щодо реалізації студентоцентрованого підходу в навчанні за освітніми програмами в ХТЕК КНТЕУ© 17.01.2021 | ХТЕК КНТЕУ