Статут Київського національного торговельно-економічного університету
Свідоцтво про реєстрацію КНТЕУ в ЄДР
Витяг з ЄДР
Довідка про включення КНТЕУ до Державного реєстру ЗВО України з додатками
Ліцензія КНТЕУ вищої освіти та додатки до неї 
Ліцензія КНТЕУ професійної освіти та додатки до неї
Довідка з ЄДРПОУ
Правила внутрішнього розпорядку в КНТЕУ

Положення


Положення про курсову роботу
Положення про внутрішню систему якості освіти
Положення про оцінювання ХТЕК КНТЕУ
Положення про практику ХТЕК КНТЕУ

Положення про рейтинг викладачів
Положення про рейтинг студентів ХТЕК КНТЕУ
Положення про соціальну стипендію ХТЕК КНТЕУ
Правила призначення академічних стипендій
Положення про атестацію та екз комісію ХТЕК КНТЕУ
Положення про відкрите заняття
Положення про організацію освітнього процесу ХТЕК КНТЕУ

Положення про сам роботу студентів ХТЕК КНТЕУ
ПОЛОЖЕННЯ про переведення на бюджет
Положення про академічну доброчесність ХТЕК КНТЕУ

Сертифікати про акредитацію


Молодший спеціаліст

Бакалавр© 21.11.2019 | ХТЕК КНТЕУ