Положення


Положення про організацію освітнього процесу в ХТЕФК ДТЕУ
Положення про студентське самоврядування в ХТЕФК ДТЕУ
Положення про індивідуальний навчальний план студента ХТЕФК ДТЕУ
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ХТЕФК ДТЕУ
Положення про проведення практики студентів ХТЕФК ДТЕУ
Положення про порядок організації та проведення наукових заходів у ХТЕФК ДТЕУ
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ХТЕФК ДТЕУ
Положення про визнання іноземних документів про освіту в ХТЕФК ДТЕУ
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань ХТЕФК ДТЕУ
Положення про внутрішню систему якості освіти в ХТЕФК ДТЕУ
Положення про оцінювання результатів навчання у ХТЕФК ДТЕУ
Положення про рейтинг викладачів ХТЕФК ДТЕУ
Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності студентів у ХТЕФК ДТЕУ
Положення про соціальну стипендію ХТЕФК ДТЕУ
Правила призначення академічних стипендій у ХТЕФК ДТЕУ
Положення про переведення на вакантні місця державного замовленння в ХТЕФК ДТЕУ
Положення про атестацію та екзаменаційну комісію в ХТЕФК ДТЕУ
Положення про відкрите заняття у ХТЕФК ДТЕУ
Положення про самостійну роботу студентів ХТЕФК ДТЕУ
Положення про академічну доброчесність ХТЕФК ДТЕУ
Положення про політику і процедуру вирішення конфліктних ситуацій у ХТЕФК ДТЕУ
Положення про курсову роботу ХТЕФК ДТЕУ
Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм фахової передвищої освіти, початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ХТЕФК ДТЕУ
Положення про гаранта освітньої програми в ХТЕФК ДТЕУ
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників ХТЕФК ДТЕУ
Положення про студентський науковий гурток у ХТЕФК ДТЕУ
Положення про дисципліни за вибором ХТЕФК ДТЕУ
Положення про навчально-методичне забезпечення у ХТЕФК ДТЕУ
Положення про сертифікатні програми ХТЕФК ДТЕУ


© 09.08.2022 | ХТЕФК ДТЕУ