Гурова Капіталіна Дмитрівна


Директор
викладач, спеціаліст вищої категорії
Кандидат економічних наук, доцент

k.gurova@knute.edu.ua


ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА
ДИСЦИПЛІНИ
  • Основи підприємництва
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
  • Одержала дві вищі освіти: Куйбишевський педагогічний інститут, за спеціальністю «Математика та креслення», 1962 р.; Харківський інститут громадського харчування, за спеціальністю «Організація і планування зовнішньоекономічних зв’язків», 1992 р.
  • У 2000 році захистила кандидатську дисертацію, у 2002 році їй присвоєно вчене звання «доцент».
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
  • Протягом усієї своєї діяльності Гурова К.Д. постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, опублікувала близько 100 наукових та науково-методичних робіт. У 2000 році опублікувала монографію “Экономическая реформа (некоторые аспекты реализации)”. В останні роки вийшли з друку навчально-методичні посібники “Эконометрия” (авторы: Гурова К.Д., Сивый В.Б.); “Экономическая теория” (авторы: Гурова К.Д., Пронкина Л.И.); «Экономический риск и методы его измерения» (авторы: Гурова К.Д., Сивый В.Б. та ін.).