Викладацький склад циклової комісії економіки, управління та адміністрування налічує 10 штатних викладачів7 внутрішніх та 6 зовнішніх сумісників. Серед них є кандидати наук, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти.


Склад циклової комісії​


Викладач,
кандидат економічних наук,
доцент
Руденко Інна Вікторівна

Завідувач ЦК, викладач циклової комісії економіки, управління та адміністрування
E-mail: innazin1791@gmail.com

Освіта, науковий ступінь, вчене звання
У 1993 р. закінчила Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”, присвоєна кваліфікація «економіст». У 1998 році достроково захистила дисертацію зі спеціальності 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
У 2002 році присвоєно звання доцента кафедри аналізу господарської діяльності.

Викладає дисципліни
«Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Економічна діагностика», «Управління витратами», «Управління якістю продукції та послуг», «Іміджологія».

Виконує обов’язки
• завідуючого цикловою комісією;
• куратор академічної групи.

Додаткова інформація
Має науково-педагогічний стаж понад 26 років.
Є автором більше 140 наукових і навчально-методичних робіт.
Систематично підвищує кваліфікацію. У 2015 році пройшла підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ III-IV рівнів акредитації», виконала випускну роботу на тему «Сучасні технології навчання».


Викладач,
кандидат економічних наук,
доцент
Богоявленський Олег Володимирович

Спеціаліст, викладач циклової комісії економіки, управління та адміністрування
E-mail: olegland7@gmail.com

Освіта, науковий ступінь, вчене звання
У 1978 р. закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації». У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.21 «Економіка, планування і організація управління промисловістю і її галузями».
У 1994 р. присвоєно вчене звання доцента.

Викладає дисципліни
«Промисловий маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Поведінка споживача», «Комунікаційна діяльність», «Міжнародна економіка», «Міжнародний маркетинг», «Теорія зв’язків з громадськістю», «Маркетингові комунікації», «Прямий маркетинг», «Стратегія підприємства», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Прямий маркетинг».

Виконує обов’язки
• відповідальний за акредитацію на цикловій комісії;
• куратор академічної групи.

Додаткова інформація
Має науково-педагогічний стаж роботи понад 30 років.
Систематично підвищує кваліфікацію:
• у 2017 р. пройшов підвищення кваліфікації в Полтавському університеті економіки і та торгівлі;
• член науково-методичного семінару коледжу;
• автор більше 50 наукових та науково-методичних праць.


Викладач
Голованова Олена Миколаївна 

Спеціаліст II категорії, викладач циклової комісії економіки,управління та адміністрування
E-mail: ivanovaelena0912@gmail.com

Освіта, науковий ступінь, вчене звання
У 2006 р. закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Облік і аудит».

Викладає дисципліни
«Основи аудиту», «Бухгалтерська звітність», «Бухгалтерський облік», «Облік і звітність», «Контроль і ревізія», «Облік і звітність у бюджетних установах».

Виконує обов’язки
• Ведення сторінки циклової комісії у соціальній мережі;
• куратор академічної групи.

Додаткова інформація
Має науково-педагогічний стаж роботи 5 років.
Систематично підвищує кваліфікацію:
• у 2015 р. пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту Харківського державного університету харчування та торгівлі;
• член Обласного методичного об’єднання викладачів бухгалтерського обліку.


Викладач
Кривошеєва Надія Михайлівна

Cпеціаліст вищої категорії, викладач економічних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.

Освіта та практичний досвід:
У 1988 р. закінчила Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», присвоєна кваліфікація «економіст».
У 2004 р. закінчила Вищу школу підприємництва за спеціальністю «Економіст з маркетингу».

Стаж науково-педагогічної роботи
28 років.
Працює у ХТЕК КНТЕУ з 2014 р. Науково-педагогічний досвід спрямований на формування інтересу студентів до самостійного набуття знань та виховання нової креативної особистості, яка здатна продовжувати творчий процес у майбутній професії.

Викладає дисципліни:
«Основи маркетингу», «Основи ринкових досліджень», «Комунікаційна діяльність», «Основи реклами», «Комерційна діяльність», «Економіка, організація, планування та управління».

Коло наукових інтересів:
Дослідження сучасних маркетингових технологій просування товарів на споживчий ринок.

Додаткова інформація:
Кривошеєва Надія Михайлівна має більше 100 наукових та науково-методичних праць, активний учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, занять Школи молодого викладача «Пошук», член науково-методичного семінару коледжу.
Здійснює керівництво науковими роботами студентів, які активно беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах і фестивалях реклами. Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу». Організовує та проводить круглі столи, вузівські наукові конференції, зустрічі з провідними науковцями вищих закладів освіти і практиками, що сприяє залученню викладачів та студентів до наукових досліджень. Нагороджена почесними грамотами КНТЕУ.


Викладач,
кандидат економічних наук,
доцент
Кулинич Тетяна Володимирівна 

Спеціаліст, викладач циклової комісії економіки, управління та адміністрування
E-mail: kulinichtv@i.ua

Освіта, науковий ступінь, вчене звання
У 1997 р. закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами». У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами».

Викладає дисципліни
«Економіка і нормування праці», «Економіка торгівлі», «Потенціал та розвиток підприємства», «Основи менеджменту», «Підприємницька діяльність», «Маркетингова цінова політика».

Виконує обов’язки
• відповідальний за організацію профорієнтаційної роботи на цикловій комісії;
• куратор академічної групи.

Додаткова інформація
Має науково-педагогічний стаж роботи понад 10 років.
Систематично підвищує кваліфікацію:
• у 2019 р. пройшла підвищення кваліфікації в МІПО НТУ «ХПІ»;
• член науково-методичного семінару коледжу;
• автор більше 30 наукових та науково-методичних праць.


Викладач,
кандидат економічних наук,
доцент
Непран Андрій Володимирович

Спеціаліст, викладач циклової комісії економіки,управління та адміністрування
E-mail: nepranxtei@gmail.com

Освіта, науковий ступінь, вчене звання
У 1995 р. закінчив Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Аграрний менеджмент». У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).
У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента.

Викладає дисципліни
«Податкова система», «Макроекономіка», «Економіка і фінанси підприємств», «Менеджмент», «Бюджетна система», «Організація, планування, управління», «Інвестування».

Виконує обов’язки
• відповідальний за організацію методичної роботи на цикловій комісії;
• куратор академічної групи.

Додаткова інформація
Має науково-педагогічний стаж роботи понад 10 років.
Систематично підвищує кваліфікацію:
• у 2016 р. пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі міжнародної економіки Харківського державного університету харчування та торгівлі;
• член науково-методичного семінару коледжу;
• автор більше 40 наукових та науково-методичних праць.


 

Викладач
Постольна Наталія Олександрівна

Спеціаліст II категорії, викладач циклової комісії економіки,
управління та адміністрування

E-mail: ya.nataliya.postolnaya@gmail.com

Освіта, науковий ступінь, вчене звання
У 2009 р. закінчила Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». за спеціальністю «Банківська справа».

Викладає дисципліни
«Банківські операції», «Фінанси», «Фінанси підприємства», «Гроші та кредит», «Страхування».

Виконує обов’язки
– розподіл педагогічного навантаження викладачів ЦК;
– підготовка документації щодо кваліфікаційних екзаменів;
– куратор академічної групи.

Додаткова інформація
Має науково-педагогічний стаж роботи 5 років.
Систематично підвищує кваліфікацію:
– у 2015 р. пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі фінансів Харківського державного університету харчування та торгівлі.


Викладач
Прийма Олександр Олегович
У 2018 році закінчив Харківський Інститут Фінансів Київського Національного Торговельно-Економічного Університету.
У коледжі працює з 2019 року.


Викладач,
кандидат економічних наук
Радченко Ярослав Юрійович
Викладач (спеціаліст вищої категорії)
Закінчив у 1999 р. Харківський державний університет імені В.Н.Каразіна.

Загальний стаж викладацької роботи понад 15 років.
Бере активну участь в наукових конференціях різного рівня. Міжнародна конференція «Стратегия качества в промышленности и образовании» («Стратегія якості у промисловості та освіті»), Варна, Болгарія, 2008, IV Міжнародна науково – практична конференція: «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні», Київ, 2008. Має декілька наукових статей. Досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу. Забезпечує високу результативність та якість своєї роботи. Працює над підвищенням свого наукового та методичного рівня.

Користується повагою всього педагогічного колективу за принциповість, вимогливість до себе та інших.
Працелюбний, ввічливий, принциповий. Користується повагою серед колег та студентів.


Викладач-методист,
кандидат економічних наук,
доцент
Гузенко Ганна Миколаївна
Спеціаліст вищої категорії.

Освіта та практичний досвід:
Успішно закінчила економічний факультет ХДУ ім. О.М. Горького у 1975 році за спеціальністю «Політична економія», присвоєна кваліфікація «економіста та викладача політекономії». Навчалася в аспірантурі та захистила кандидатську дисертацію і в 1983 р. їй присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, а в 1987 р. – присвоєне вчене звання доцента.

Має стаж науково-педагогічної роботи 43 роки. Майже 20 років успішно очолювала і здійснювала керівництво економічним факультетом ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
У ХТЕК КНТЕУ працює з травня 2017 р.

Викладає дисципліни:
«Економічна теорія», «Політична економія», «Історія економіки та економічної думки».

Додаткова інформація:
Опубліковано більше 150 наукових та науково-методичних праць, активний учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій.
Опікується молодими викладачами, започатковує нові форми роботи в Школі молодого викладача «Пошук», керівник науково-методичного семінару коледжу.
Член Адміністративної і Педагогічної ради коледжу, член Відбіркової і Атестаційної комісії, член Комісії з питань етики і академічної доброчесності, член Експертної комісії МОН України в коледжі.
За багаторічну сумлінну працю в галузі освіти відзначена Почесною грамотою МОН України «Відмінник народної освіти України» і Почесною грамотою КНТЕУ.


Завідувач відділення з підготовки робітничих професій,
викладач
Золотоверха Вікторія Петрівна
Викладач

Посада
Завідувач відділення з підготовки робітничих професій, підвищення кваліфікації та вступу до ВНЗ України, спеціаліст І категорії.

Освіта та практичний досвід:
У 2010 році закінчила Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит». В коледжі працює з 2006 року, викладацькою діяльністю займається з 2010 року.
Наставник групи M-1-19

Викладає дисципліни:
«Фінансовий облік».

Коло наукових інтересів:
Проблемні питання фінансового обліку в Україні та шляхи їх вирішення в сучасних умовах з урахуванням кон’юнктури ринку

Підвищення кваліфікації та стажування:
Проходила стажування в Харківському державному університеті харчування та торгівлі на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту (довідка №21 від 02.12.2015р.)
Інші види діяльності:
• – завідувач відділення з підготовки робітничих професій, підвищення кваліфікації та вступу до ВНЗ України;
• – займається профорієнтаційною роботою.

Відзнаки:
У травні 2014 року – посіла І місце в номінації «Діяльність у невиробничій сфері» районного етапу міського конкурсу «Молода людина року-2014», була нагороджена Почесною грамотою Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради та кубком.
За успіхи у педагогічній праці має Почесну грамоту Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради (2015 р.), Подяку Міністерства освіти і науки України (2015 р.), Почесну грамоту Ректора КНТЕУ (2014 р.), грамоту Директора ХТЕК КНТЕУ (2015 р.)


Завідувач навчально-методичної лабораторії,
викладач
Кунічева Тетяна Петрівна 
Викладач, спеціаліст вищої категорії.
Випускниця радіофізичного факультету Харківського державного університету імені О.М.Горького (нині ХНУ імені В.Н.Каразіна).
Працює в коледжі з моменту його заснування.

Стаж педагогічної роботи понад 20 років.
Нагороджена Почесною грамотою МОН України, у 2007 р. За сумлінну працю у справі підготовки висококваліфікованих кадрів у 2009 році отримала Почесну грамоту КНТЕУ.
Знавець своєї справи. Досвідчений педагог. Користується повагою серед колег та студентів.


Викладач-методист
Левицька Євгенія Григорівна
Спеціаліст вищої категорії

Освіта та практичний досвід:
У 1997 році закінчила з відзнакою Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет за спеціальністю «Транспортний менеджмент».
— У коледжі працює з часу його заснування. Педагогічний стаж складає 18 років. Має багаторічний досвід роботи завідувачем циклової комісії. У 2007 році брала участь у VIІІ обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри (голова циклової комісії)». З 2013 року працює на посаді методиста вищої категорії, бере активну участь в організації та проведенні наукових та методичних заходів ХТЕК КНТЕУ.

Викладає дисципліну: «Основи менеджменту»


Викладач
Мирошнік Ніна Омелянівна – старший інспектор з кадрів, викладач математики, інформатики та комп’ютерної техніки.
Закінчила мехмат Харківського державного університету ім. Каразіна.

Завідувач навчально-методичного кабінету, викладач
Приходько Тетяна Миколаївна
Спеціаліст вищої категорії, викладач циклової комісії економіки, управління та адміністрування
E-mail: tanya_150378@ukr.net

Освіта та практичний досвід:
У 1999 році закінчила з відзнакою Харківський Бізнес-коледж за спеціальністю «Економіка і підприємництво», присвоєна кваліфікація бакалавра, у 2000 році закінчила Харківський інститут бізнесу і менеджменту, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг» та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки. У 2002 році на запрошення Спілки підприємців Харківської області пройшла спеціалізований курс навчання, підготовлений за сприяння Головного управління економіки та комунального майна Харківської міської ради, за темою: «Підготовка менеджерів підприємств, установ, організацій».

Має стаж науково-педагогічної роботи понад 15 років.
У ХТЕК КНТЕУ працює з моменту його заснування.
Неодноразово готувала студентів до наукових конференцій. Є організатором щорічної студентської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту».

Викладає дисципліни
«Основи менеджменту», «Менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Управління персоналом».

Додаткова інформація
Систематично підвищує кваліфікацію. У 2019 році пройшла підвищення кваліфікації шляхом стажування у Харківському державному університеті харчування та торгівлі на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Відзнаки
За сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки та з нагоди 5-річчя створення Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ була нагороджена почесною грамотою та значком Харківської обласної державної адміністрації (2010р.), була нагороджена почесними грамотами КНТЕУ (2018р., 2016р., 2009р.), нагороджувалась грамотами ХТЕК КНТЕУ (2019р., 2015р., 2008р., 2005 р.). Має подяки за вагомий внесок у проведення іміджевих заходів коледжу на міжнародному рівні.


Викладач,
кандидат фізико-математичних наук
Железнякова Еліна Юріївна
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
У 1991 році закінчила Харківський державний університет імені М.Горького (тепер Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна) за спеціальністю «Математик, викладач математики».

Стаж педагогічної роботипонад 15 років.
Енергійний, талановитий викладач. Автор навчальних посібників.

Коло наукових інтересів: теорія ймовірностей та математична статистика.


Викладач,
кандидат
педагогічних наук
Кобзєва Ірина Олександрівна
В коледжі працює з 2007 року.

Освіта та кар’єра
2001 р. – закінчила Харківський державний інститут фізичної
культури
2002 р. – закінчила магістратуру Харківської державної
академії фізичної культури
2002 – 2005 р. – аспірантура Харківської державної академії
фізичної культури
2018 р. – підвищення кваліфікації у галузі «Інформаційно-
комунікаційних технологій»
2017 -2019 рр. – докторантура Харківського
національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Освітня діяльність
Викладає навчальні дисципліни:
«Іінформатика і компʼютерна техніка»

Викладає дисципліни
“Інформатика та комп’ютерна техніка”, “інформаційні системи і технології”.

Наукова діяльність
Напрям наукової діяльності –
«Філософсько-антропологічні досліждення гармонійного
розвитку людини»

Нагороди та премії
Почесна грамота Київського
національного торговельно-економічного університету,
Почесна грамота Харківського торговельно-економічного
коледжу КНТЕУ, Подяка Міністерства освіти та науки
України

Публікації та патенти
Є автором понад пʼятнадцяти робіт в
збірниках, що входять до переліку фахових видань та
представлені у міжнародних наукометричних базах даних з
гуманітарних наук.


Морковін Євген Олександрович

Провідний інженер-електронік,
викладач
Морковін Євген Олександрович
Аспірант

Освіта
У 2014 році закінчив Артемівський коледж транспортної інфраструктури, м.Бахмут, спеціальність “Комп’ютерна інженерія”.
У 2016 році закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет Телекомунікацій та вимірювальної техніки, диплом бакалавра.
2018 р – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр з відзнакою. За спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньою програмою «Інформаційні мережі зв’язку».
2018-2022 – аспірантура ХНУРЕ

Викладає дисципліни
“Інформатика та комп’ютерна техніка”, “інформаційні системи і технології в управлінні підприємством”, “інформаційні системи і технології в комерційній діяльності”.

Наукова діяльність
Сфера наукових напрямків: Моделі і методи забезпечення QoS при управлінні дисципліною обслуговування черг у період пікового навантаження, засоби управління системами SmartHouse

Додаткова інформація
Має науково-педагогічний стаж роботи 1 рік.
Систематично підвищує кваліфікацію:

  • автор більше 15 наукових праць.

 


Морковін Олександр Олександрович

Провідний інженер-електронік,
викладач
Морковін Олександр Олександрович
Викладач, аспірант

Освіта та кар’єра
У 2014 році закінчив Артемівський коледж транспортної інфраструктури, м.Бахмут, спеціальність “Комп’ютерна інженерія”.
У 2016 році закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет Телекомунікацій та вимірювальної техніки, диплом бакалавра з відзнакою.
У 2018 році закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет Інфокомунікацій, диплом магістра з відзнакою.
У 2018 році закінчив Луганський національний аграрний університет, м.Харків, Економічний факультет, спеціальність “Облік і оподаткування”, магістратура.
В 2018 році вступив до аспірантури Харківського національного університету радіоелектроніки, факультет Інфокомунікацій.
Стипендія Президента України (2017р., 2018р.)

Освітня діяльність
Викладає навчальні курси: економічна інформатика, інформаційні системи і технології в управлінні підприємством, комп’ютерна техніка.

Публікації та патенти
Близько 10 публікацій.


Викладач,
кандидат економічних наук,
доцент
Сєрова Ірина Анатоліївна

Викладач циклової комісії економіки, управління та адміністрування
e-mail: irina.cevaro@gmail.com

Освіта, науковий ступінь, вчене звання
У 1984 році закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.21 – економіка, планування та організація управління промисловістю та її галузями.
У 1993 р. присвоєно вчене звання доцента.

Викладає дисципліни
«Статистика»

Додаткова інформація
Має науково-педагогічний стаж роботи – понад 30 років.
Автор майже 90 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 4 навчальних посібників, 2 монографій, більш ніж 50 статей у фахових виданнях.
Коло наукових інтересів: статистичні методи обробки інформації; аналітика бізнесу; статистичне забезпечення міжнародних порівнянь.


Кандидат фізико-математичних наук, доцент
Водолаженко Олександр Володимирович
kaf-mathematics@hnpu.edu.ua

Освіта, науковий ступінь, вчене звання
У 1980 році закінчив Харківський державний університет імені М. Горького (нині – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) за спеціальністю «радіофізика та електроніка». Здобута кваліфікація (згідно з дипломом) – радіофізик. За диплому роботу був нагороджений медаллю АН УРСР для студентів (1981 рік).
З 1982 року по 1985 рік набував наукової підготовки в аспірантурі при кафедрі теоретичної радіофізики Харківського державного університету імені М. Горького.
У 1988 році захистив кандидатську дисертацію (спеціальність: 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову радіофізику) на тему «Резонансні та смугові селективні системи НВЧ на основі гратчасто-діелектричних структур». Вчене звання доцента було присуджене у 1995 році.

Викладає дисципліни
«Web дизайн»

Додаткова інформація
Коло наукових інтересів: Розробка методик використання математичних пакетів у педагогічних навчальних закладах та в професійній роботі сучасного вчителя математики/

© 02.04.2020 | ХТЕК КНТЕУ