Нагорна Ірина Володимирівна

Зав.віддділення
викладач, спеціаліст
канд. екон. наук

i.nahorna@knute.edu.ua


ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА
ДИСЦИПЛІНИ
  • Дизайн-мислення для іновацій
  • Організація бізнесу
  • Фінансовий облік
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
  • Оспіщев В. І., Нагорна І. В. Класифікація чинників впливу на фінансову стійкість підприємств //Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2009. – №. 2. – С. 218-223.
  • Нагорна І. В. Економіко-сутнісний вимір інформаційного забезпечення в аналітичній системі управління фінансовою стійкістю //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2017. – Т. 1. – №. 49. – С. 188-192.
  • Нагорна І. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі : дис. – Харків: ХДУХТ, 2019.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
  • Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” підвищення кваліфікації за курсом “Фінансовий облік”, 180 ак.год / 6 кред. ECTS, 24 лютого 2023 року