Руденко Інна Вікторівна

викладач, спеціаліст вищої категорії
канд. екон. наук, доцент

iv.rudenko@knute.edu.ua


ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА
ДИСЦИПЛІНИ
  • Аналіз госп. діяльності
  • Економіка закладів сфери гостинності
  • Маркетингове ціноутворення
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
  • Харківський інститут громадського харчування, 1993 р., спеціальність: Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, кваліфікація: Економіст
  • Кандидат економічних наук, 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, Облік і аналіз прибутку в системі управління підприємствами харчування, ДК № 000277, 26.03.1998, Вища атестаційна комісія України
  • Доцент, Кафедра аналізу господарської діяльності, ДЦ № 004161, 26.02.2002, Атестаційна колегія МОН України
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
  • Руденко І. В., Кулинич Т. В., Непран А. В. Імідж торговельного підприємства: підходи до його формування //Бизнес Информ. – 2020. – №. 4 (507). – С. 464-471.
  • Гаркуша Н. М., Руденко І. В., Сідорова Т. О. Діагностика економічної безпеки підприємства //Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2009. – №. 2. – С. 53-59.
  • Гаркуша Н. М., Руденко І. В., Сідорова Т. О. Міжнародна практика комплексного аналізу фінансового стану підприємства //Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2010. – №. 2. – С. 18-25.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ