Савченко Ілля Григорович
заст.дир. з НМР
викладач, спеціаліст
канд. наук з держ. упр., доцент
i.savchenko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА
ДИСЦИПЛІНИ
 • Менеджмент
 • Основи менеджменту
 • Основи категорійного менеджменту
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 • Савченко І. Г. Соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави. – 2007.
 • Савченко І. Г., Іорданов А. Є. Тіньовий сектор економіки України: аналіз стану та напрями детінізації //Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. – 2012. – №. 3. – С. 107-116.
 • Савченко І. Г., Чумак О. В. Модернізація державного механізму фінансування вищої освіти в умовах її реформування //UDC 35.085 Editorial board. – 2017. – С. 85.
 • Савченко І.Г. Концептуальні засади побудови облікової системи в управлінській структурі новоствореного підприємства/ О.В. Чумак, І.Г. Савченко //   Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012.- Випуск 19. – С. 249 – 252.
 • Савченко І.Г. Функціональне забезпечення ризик-менеджменту у банках / І.Г. Савченко, А.Є. Іорданов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 2. – С.130-135.
 • Савченко І. Г. Дослідження ролі фірмового стилю в створенні образу організації / І. Г. Савченко, М. О. Мельничук, Н. М. Курилова // Електронний журнал «Ефективна економіка» Дніпровський державний аграрно-економічний університет, №6 (2023).
 • Савченко І. Г. Обґрунтування шляхів формування системи мотивації персоналу торговельного підприємства / І. Г. Савченко, М. О. Мельничук, Н. М. Курилова, Р. А. Скок // Електронний журнал «Ефективна економіка» Дніпровський державний аграрно-економічний університет, №7 (2023).
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” підвищення кваліфікації за курсом “Менеджмент та основи малого бізнесу”, 180 ак.год / 6 кред. ECTS, 24 лютого 2023 року