Тихонович Вікторія Миколаївна


спеціаліст вищої категорії, викдадач-методист
кандидат педагогічних наук, професор

v.tykhonovych@knute.edu.ua


ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА
ДИСЦИПЛІНИ
 • Soft skills
 • Основи організаційної поведінки та бізнес-комунікацій
 • Психологія спілкування
 • Організаційна поведінка
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 • Хрестоматія з історії педагогіки. Т. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, професора А. В. Троцко. Харків : ХНАДУ, 2011. 456 с.
 • Гуманістичне виховання школярів у навчально-пізнавальній діяльності : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 156 с.
 • Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога : навчальний посібник для інженерів-педагогів : у 2 ч. / за ред. О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан. Харків : ТОВ «ЦД «ЗЕБРА», 2013.
 • Нікітіна О., Резван О., Тихонович В. Когнітивний дискурс сучасних залежностей містянина: нова парадигма підготовки психолога. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. «Психологія». 2022. № 66. С. 199–221.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • «Методика ефективного навчання за допомогою інтерактивних технологій», МІПО НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2019, 30 год.
 • «Психологічні основи педагогічної самореалізації», МІПО НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2020, 30 год.
 • «Сучасні педагогічні технології в освіті», НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2021, 15 год.
 • «Психологічна підтримка здобувачів освіти з особливими освітніми потребами», МІПО НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2021, 30 год.