Викладацький склад циклової комісії харчових технологій та готельно-ресторанної справи налічує 9 штатних викладачів15 внутрішніх та 5 зовнішніх сумісників. Серед них є кандидати наук, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти.


Склад циклової комісії​


Викладач-методист
Зоря Роза Раїлівна
Завідувач ЦК.
Спеціаліст вищої категорії.
Закінчила Харківський інститут громадського харчування в 1980 р.
У коледжі працює з моменту його заснування. Стаж викладацької роботи 30 років.
Має широке коло інтересів, ділиться з молодим поколінням ґрунтовними знаннями з дисциплін «Товарознавство»; «Технохімічний контроль виробництва»; «Основи проектування» та ін. Поряд з традиційними методами навчання використовує форми, що спрямовані на  використання сучасних інформаційних технологій. Досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу. На заняттях створює сприятливу психологічну атмосферу для одержання знань студентами, приділяє велику увагу індивідуальній роботі з ними. Є наставником групи Т-1-18.
У 2015 р. нагороджена Почесною грамотою Харківського міського голови. Має сертифікати учасника  Міжнародних науково-практичних конференцій. Автор понад 20 наукових публікацій, присвячених впровадженню  новітніх методик викладання навчальних дисциплін. Неодноразово нагороджена Почесними грамотами Київського національного торговельно-економічного університету, Харківського торговельно-економічного  коледжу. У 2008 році брала участь в обласному конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».   Є головою Профспілки працівників і студентів Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.
Користується повагою студентського і педагогічного колективів.

Викладач,
доктор технічних наук,
професор
Лисюк Галина Михайлівна 
У 1968 році закінчила Московський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Хімічна технологія вітамінів і ферментів білкових препаратів» та отримала кваліфікацію «інженер-технолог».
У 1971 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Технологія хлібопекарного і кондитерського виробництва» на тему: «Використання амілази в технології пшеничного хлібу».
У 1977 році отримала наукове звання доцента кафедри «Технології бродильних виробництв».
У 1990 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв» на тему: «Удосконалення технології хлібу на основі регуляції метаболізму дріжджів».
У 1991 році отримала наукове звання професора.
В перід з 1974 р. по 2012 р. була завідувачем кафедр «Технологія бродильних виробництв», «Технологія хлібу, кондитерських і харчових концентратів».
В науковій школі під її керівництвом захищено 13 кандидатських і 1 докторська дисертації.

Є автором близько 380 публікацій, 20 патентів.
У 2002 році нагороджена Знаком «Відмінник освіти України».
З 2005 року є суддєю Асоціації кулінарів України на регіональних і Всеукраїнських професійних змаганнях та атестована в ранзі Незалежного експерта АКУ України.
Була стипендіатом Академії Проскури для видатних вчених в галузі технічних наук (2006 р).
Неодноразово була членом ВАК України по присудженню наукових ступенів за напрямом «Харчові технології», челном акредитаційних комісій спеціальностей середніх та вищих навчальних закладів України.
В теперешній час є заступником голови Вченої Ради К 64.088.03 по захисту кандидатських дисертацій при Харківському державному університеті харчування та торгівлі.

Стаж викладацької роботи: 45 років.


Викладач
Афанасьєва Тетяна Володимирівна – спеціаліст вищої категорії.
Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування у 1998 р.
У коледжі працює з 2005 року.
Стаж викладацької роботи понад 15 років.
До виконання посадових обов’язків ставиться сумлінно, з творчістю. Тетяна Володимирівна постійно підвищує свій професійний рівень, використовує новітні технології навчання. Неодноразово брала участь у міжнародних конкурсах з кулінарного мистецтва (Молдова, Хорватія).
Переможець конкурсу «Кращій викладач року» у ХТЕК КНТЕУ у 2009-2010  н.р. Учасниця ХІІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена», нагороджена у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».Наукові інтереси: «Інтерактивні методи навчання» та «Використання альгінату натрію при виробництві капсульних н/ф».

Викладач
Балашова Оксана Валеріївна – спеціаліст II категорії.
Закінчила Національний технічний університет  «Харківський політехнічний інститут».
Викладач хімічних наук.
Бере активну участь в організації та проведенні Міжнародних професійних конкурсів, різних виховних заходів: тематичних бесід, екскурсій, виховних годин зі студентами.
Постійний учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і доля нації», яка проводиться у Харківському національному педагогічному університету імені Г.С. Сковороди та Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, наукових співробітників, аспірантів «Інноваційно-інвестиційна стратегія  сталого розвитку України: сучасний стан та перспективи».
Має науково-методичні статті у фахових виданнях. Постійно займається підвищенням професійної майстерності.
Нагороджена грамотами ХТЕК КНТЕУ.
Куратор групи Т-1-17.

Викладач
Григор’єва Каролина Сергіївна – викладач


Викладач,
кандидат
технічних наук
доцент
Непочатих Тетяна Анатоліївна

У 1999 році закінчила товарознавчий факультет Харківської державної академії технології та організації харчування за спеціальністю «Торгівля продовольчими товарами» та отримала кваліфікацію «товарознавець-експерт».
У 2005 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів на тему: «Формування якості цукатів з каротинвміщуючої сировини в процесі їх виробництва та зберігання».

Є автором близько 90 публікацій, в тому числі 1 навчального посібника з грифом МОН України, 1 монографії, 4 патентів, 52 статей в фахових і науково-метричних виданнях.

В 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри охорони праці та екології харчових виробництв.

Коло наукових інтересів: формування якості плодоовочевої продукції під час виробництва та зберігання.

Стаж викладацької роботи: 23 роки.


Викладач,
кандидат
технічних наук
 

Нечепуренко Кристина Борисівна

Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «харчові технології та інженерія», вільно володіє українською, російською мовами, читає та пише англійською, займається педагогічною діяльністю, бере активну участь у всіх міжнародних проектах КНТЕУ.Викладає дисципліни: «Технологія приготування їжі», «Організація виробництва хлібопекарного, макаронного, кондитерського виробництва та виробництва харчових концентратів», «Технологія виробництва кулінарної продукції», «Предмет спецпідготовки «Технологія борошняних кондитерських виробів».

Коло наукових інтересів: сучасні напрями кулінарного та кондитерського мистецтва, використання новітніх технологій у викладанні технології приготування їжі, художнє оформлення.Науково-дослідна робота: захистила кандидатську роботу на тему «Технологія виробництва термостабільних твердих емульсій у складі м’ясних посічених виробів».


Викладач
Ніколаєнко-Ломакіна Алла Миколаївна — викладач (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист).
Закінчила Харківський інститут громадського харчування у 1987 р.
У коледжі працює з 2006 року.
Стаж викладацької роботи понад 20 років.
До виконання посадових обов’язків ставиться сумлінно.
Бере активну участь в заходах, що проводяться на цикловій комісії в коледжі та в заходах, що сприяють популяризації навчального закладу.
Наукові інтереси: «Інтерактивні методи навчання» та «Сучасні технології обслуговування в ресторанному сервісі».

Викладач,
кандидат
технічних наук,
доцент
Цуркан Микола Михайлович
Закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького у 1980 р.
Канд. техн. наук (2000 р., ХДУХТ).
Тема дисертації: Розробка раціональних режимів виробництва сушеної швидковідновлюваної картоплі.
Доцент кафедри енергетики та фізики (2005 р., ХДУХТ).

Педагогічний стаж 12 років.

Публікації: 2 монографії, 38 статей в фахових виданнях та 10 тез доповідей, 12 підручників та навчально-методичних розробок, 1 патент Росії, 4 патенти України.

Науковий напрям: Тепло-масообмінні процеси.


Викладач
Аштаєв Олександр Сергійович – завідувач навчальної лабораторії.

Освіта та практичний досвід:

—       У 2011 році закінчив з відзнакою Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ за спеціальністю «Виробництво харчової продукції» і здобув кваліфікацію молодший спеціаліст з виробництва харчової продукції;

—       у 2014 році закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» та здобув кваліфікацію бакалавра з харчових технологій та інженерії;

—       у 2015 році закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі де здобув ступень спеціаліста за спеціальністю «Технології харчування» і отримав кваліфікацію спеціаліста з технологій харчування;

—       з серпня по листопад 2014 року працював на посаді кухаря в їдальні санаторія «Євпаторія» у місті Євпаторія АРКрим;

—       з січня 2015 по лютий 2016 року працював на посаді шеф-кухаря у ОПОПК «Авіатор» у м. Харкові;

—       з березня 2016 року працює у ХТЕК КНТЕУ на посаді завідувача навчальної лабораторії.

 Викладає дисципліни:

«Технологічне устаткування галузі», «Кулінарне мистецтво», «Етнічні кухні».

 Коло наукових інтересів:

використання новітніх технологій у викладанні дисциплін «Технологічне устаткування галузі», «Кулінарне мистецтво», «Етнічні кухні».

 Інші види діяльності:

—     займається профорієнтаційною роботою.


Викладач
Майстер виробничого навчання
АШТАЄВА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Освіта та практичний досвід:

  • у 2007 році закінчила ХТЕІ КНТЕУ де здобула ступень спеціаліста за спеціальністю «Технології харчування» і отримала кваліфікацію спеціаліста з технологій харчування;
  • з вересня 2007 року працювала у ХТЕК КНТЕУ на посаді викладача;
  • з вересня 2018 року працює у ХТЕК КНТЕУ на посаді майстра виробничого навчання;

 Викладає дисципліни:

«Організація виробництва хлібопекарського, макаронного, кондитерського виробництва та виробництва харчоконцентратів».

 Коло наукових інтересів:

використання новітніх технологій у викладанні дисциплін «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства» та «Організація виробництва хлібопекарського, макаронного, кондитерського виробництва та виробництва харчоконцентратів».

 Інші види діяльності: займається профорієнтаційною роботою.


Викладач,
заступник директора
з навчально-методичної роботи
Біленко Леоніда Мічиславівна — викладач (спеціаліст вищої категорії).
Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування у 2000 р. та Харківський інститут бізнесу і менеджменту у 2009.
У коледжі працює з 2005 року.
У 2007 році була нагороджена Почесною грамотою МОН України.

Викладач
Горбенко Ганна Олександрівна – завідувач навчальної лабораторії.

Закінчила Харківський технікум торгівлі та громадського харчування у 1994 році та Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ у 2008 році, а в 2019 році здобула кваліфікацію ступінь вищої освіти магістр спеціальність “Підприємство, торгівля та біржова діяльність” в ХДУХТ. Всі свої знання та вміння вкладає в підготовку кваліфікованих барменів, офіціантів.
У ХТЕК КНТЕУ працює з моменту його створення.
Стаж викладацької роботи понад 10 років.


Викладач
Золотухіна Олена Олександрівна – викладач, спеціаліст вищої категорії. У 2002 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування. У коледжі працює з 2010 року.Олена Олександрівна постійно підвищує свій професійний рівень, використовує новітні технології у викладанні дисциплін: «Харчові технології», «Технологія м’яса і м’ясопродуктів», «Організація виробництва». Неодноразово брала участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з кулінарного мистецтва (Білорусь, Молдова, Хорватія, Турція).

Очолює студентську наукову роботу за напрямом «Розробка новітніх технологій ковбасних виробів з використанням екологічно-чистої сировини».

До виконання посадових обов’язків ставиться відповідально та сумлінно. Нагороджена Почесними грамотами Київського національного торговельно-економічного університету, Подякою Міністерства освіти і науки України, Подякою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Подякою від Адміністрації Шевченківського району.  Користується повагою  студентського колективу.

Наставник групи ТСБ-1-17.


Викладач
Корницька Анастасія Олександрівна – викладач (спеціаліст І категорії). Завідувач відділення економіки та бізнес. Відповідальний секретар Відбіркової комісії ХТЕК КНТЕУ.

Освіта та практичний досвід:
У 2008 році закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Зберігання, консервування та переробка м’яса». В коледжі працює з 2013 року.

У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації у Харківському Державному університеті харчування та торгівлі.

У 2018 році пройшла підвищення кваліфікації та має сертифікат з курсів «Критичне мислення для освітян» та «Недискримінаційний підхід у навчанні».

Викладає такі дисципліни, як: «Анатомія та фізіологія сільськогосподарських тварин», «Мікробіологія м’яса і м’ясопродуктів», «Біохімія м’яса», «Екологія».

Неодноразово готувала студентів до наукових конференцій.

Нагороджена Почесними грамотами Київського національного торговельно- економічного університету, Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. Має сертифікати з Міжнародних конкурсів – «KazanFireFest-2017» та «Ottoman Cuisine-2018».

Очолює гастрономічну дитячу кулінарну школу «Little-chef.Elite», яка працює з 2016 року.

Наставник групи ТМ-1-17.


Викладач
Кунік Валентина Василівна –майстер виробничого навчання циклової комісії харчових технологій та готельно-ресторанної справи. 
У 1991 році закінчила Харківський інститут громадського харчуванняю. Викладає дисципліну “Кулінарна етнологія”
Має досвід практичної діяльності на виробництві понад 23 років, впроваджує інноваційні технології при усвоєнні практичних навичок та прийомів на лабораторних заняттях


Викладач
Павлова Маріана Леонідівна –
Освіта
2005 рокі закінчіла ХДУТХ за спеціальністью експертиза та послуги. В 2019 пройшла курси підвищеня кваліфікації в УІПА

Дисципліни, які викладає
Технологія галузі , декоративне оформлення кондитерських виробів

Додаткова інформація
НА виробництві придбала 20 літній стаж кондитера оформлювача заказних тортів


Викладач
Підлісна Каріне Грачиківна – інженер – програміст, спеціаліст
У 2015р. закінчила Харківський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю « Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
У 2017р. пройшла навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель.

Викладаю дисципліну: охорона праці в галузі
Куратор групи ТО-1-18

Стаж викладацької роботи: 2 роки

Викладач,
помічник директора
з кадрової роботи
Погорєлова Ганна Олександрівна – спеціаліст 2 категорії
Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю “Готельна і ресторанна справа”

Викладаю такі дисципліни:
Організація виробництва в закладах ресторанного господарства та організація обслуговування.

Стаж викладацької роботи: 4 роки .


Викладач
Черевична Альона Вадимівна – викладач


Викладач
Шелухіна Ірина Андріївна – спеціаліст II категорії, провідний інженер з охорони праці
Освіта та практичний досвід:
У 2011 році закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». У коледжі працює з вересня 2011 року.

Викладає дисципліни: «Охорона праці»

Науково-дослідна робота: участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку» 2019р.
За сумлінну працю нагороджена грамотами Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ та Київського торговельно – економічного унівеститету.
Наставник групи: ЕСБ-1-18.Заступник директора
з адміністративно-господарської
роботи
Яремчук Надія Василівна
Викладач (спеціаліст вищої категорії)

Освіта та практичний досвід:
У 1991 році закінчила Харківський інститут інженерів міського господарства
У коледжі працює з 2009 року.
За сумлінну працю нагороджена грамотами Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ та Київського торговельно – економічного унівеститету.


Викладач
Абаскулузаде Сабіна Відаді кизи – спеціаліст 2 категорії.
У 2012р. закінчила Харківський національний медичний університет за спеціальністю “Лікувальна справа”

Викладаю дисципліну: Хімія

Стаж викладацької роботи: 7 років


Викладач,
кандидат медичних наук
Залюбовська Олена Іллівна – спеціаліст вищої категорії
У 2005р. закінчила Харківський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа»

Викладає дисципліну: Фізіологія харчування

Стаж викладацької роботи: 11 років


Викладач
Моісєєв Андрій Олександрович
Освіта та практичний досвід:
У 2007 році закінчив Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
У коледжі працює з 2010 року.

Викладає дисципліни: Технологія галузі «Виноробство» та курси з підготовки робітничої професії «Офіціант»


Викладач,
доктор технічних наук,
професор
Павлюк Раїса Юріївна – викладач
Заслужений діяч науки і техніти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії холоду


Викладач,
кандидат технічних наук
Радченко Анна Едуардівна
У 2010 р., закінчила товарознавчий факультет ХДУХТ за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» та отримала кваліфікацію «спеціаліст з товарознавства».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів на тему: «Формування якості бісквітів з еламіном та стевією». Є автором близько 50 публікацій.

Коло наукових інтересів: працює в напрямі заміни цукру білого в системі борошняних кондитерських виробів та збагаченні їх йодом.

Захоплення: займає посаду керівника ВК Громадської спілки «Слобожанська Гільдія Кулінарів», приймає участь у міжнародних та всеукраїнських фестивалях з кулінарного та кондитерського мистецтва, є експертом в Арт-мистецтві з цукрових квітів та карамелі.

Стаж викладацької роботи: 7 років


Викладач,
кандидат технічних наук, доцент
Дюкарева Галина Іванівна
Закінчила технологічний факультет Харківського інституту громадського харчування у 1980 р., за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування». У 1997 році захистила дисертацію за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів громадського харчування. Тема дисертації «Технологія масляних кремів на основі маслоподібних низько жирних паст». У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи товарів. Очолює науковий напрямок: «Формування якості продовольчих товарів з використанням йодовмісної добавки-еламін». В межах цього наукового напрямку під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій:

Є автором 2 навчальних посібників з грифом МОН України; 8 монографій, розділу енциклопедії харчування «Молоко і молочні продукти», 20 патентів. А протягом всього терміну роботи має близько 400 наукових та науково – методичних публікацій.

Науково-педагогічний стаж 30 років

Загальний стаж роботи 45 років

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та Департаменту управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Харківської міської ради; Почесною грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за плідну науково-педагогічну діяльність.


Викладач,
кандидат технічних наук
Жуков Євгеній Вікторович
Інженер-технолог за спеціальністю «Технологія та організація громадського харчування»

У 1985 році закінчив з відзнакою Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Технологія та організація громадського харчування», присвоєна кваліфікація інженера-технолога.
У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук спеціальності 05.18.16 – технологія і організація громадського харчування на тему: «Удосконалення технології виробів із рідкого тіста».
У 2002 році пройшов навчання у Центрі підготовки персоналу МЦ «ПРИРОСТ» Української асоціації якості за програмами «Розробка систем якості на основі міжнародних стандартів ISO 9000:2000» і «Застосування систем управління якістю та внутрішній аудит», присвоєна кваліфікація уповноваженого з якості та внутрішнього аудитора.
У 2006 році у Центрі підготовки персоналу МЦ «ПРИРОСТ» Української асоціації якості пройшов навчання з курсу «Системи управління безпечністю харчових продуктів (ISO 22000)», присвоєна кваліфікація члена групи харчової безпечності.
У 2010 році пройшов процедуру переатестації науковця, науковий ступінь кандидата технічних наук якому надано в іншій країні, з переатестуванням щодо наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування.
У 2012 році закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Менеджмент міжнародного туризму», присвоєно кваліфікацію менеджер зовнішньоекономічної діяльності.
У 2016 році підвищив кваліфікацію в Українській інженерно-педагогічній академії за програмою професійної підготовки викладача ВНЗ за напрямом «Харчові технології».
Має досвід міжнародної науково-педагогічної діяльності, який отримав під час стажування у Лодзинському технологічному університеті «Politechnika Łódzka» (Республіка Польща, 2017 р.).

Педагогічний стаж: 21 рік

Стаж практичної роботи: трирічний досвід роботи на посадах «Кухар 5 розряду», «Завідувач виробництвом».

Науковий напрям: Системи управління безпечністю харчових продуктів (FSMS – НАССР) та Системи управління якістю (QMS).

© 01.04.2020 | ХТЕК КНТЕУ